partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Zespół Rzeczoznawców MPOIA RP

Zespół doświadczonych projektantów – praktyków, rzeczoznawców w specjalności architektonicznej. Odpowiedzi na pytania Członków a także organów administracji AA-B w sprawach praktycznych rozwiązań wynikających z przepisów budowlanych. Odpowiedzi publikowane są w formie Opinii.
Koordynator Zespołu: arch. Wojciech Dobrzański
Sekretarz: arch. Marta Bruzda


Opinia nr 96 - Nazwa projektu budowlanego - tryb zgodności   2018-10-15

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 95 - Odległość od granicy lasu 3   2018-09-26

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 94 - Odległość od granicy lasu 2   2018-09-26

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 93 - Kwalifikacja szlabanów   2018-09-14

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 92 - Odległość budynku od granicy lasu   2018-08-17

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 91 - Wysokość budynku, kondygnacja podziemna   2018-08-06

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 90 - Pomiar miejsca postojowego w garażu   2018-07-16

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 89 - Linijka słońca dla sąsiadujących budynków jednorodzinnych   2018-07-14

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 88 - Ustalanie wysokości budynku   2018-06-18

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 87 - Przebudowa budynku zabytkowego   2018-06-12

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 86 - Definicja kondygnacji podziemnej   2018-05-25

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 85 - Przebudowa żłobka   2018-05-20

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 84- Stanowiska postojowe w zabudowie jednorodzinnej   2018-05-20

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 82 - Ekspertyza P-POŻ i DUŚ   2018-05-18

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 81 - Lokale w budynku jednorodzinnym   2018-05-14

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 80 - Szerokość spocznika   2018-05-07

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 79 - Oddymianie garażu, odległość stanowisk postojowych   2018-05-06

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 76 - Ekspertyza techniczna przy przebudowie   2018-04-27

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 75 - Spadki w garażu podziemnym wielostanowiskowym   2018-04-08

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 74 - Linia zabudowy   2018-04-04

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 73 - Geokrata jako powierzchnia biologicznie czynna   2018-03-20

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 72 - Wysokość budynku definicja   2018-03-14

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 71 - Odległość ppoż pomiędzy budynkami   2018-02-27

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 70 - Obszar oddziaływania   2018-02-11

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 69 - Winda w obiektach użyteczności publicznej   2018-02-11

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 68 - Odległość między budynkami   2018-01-21

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 66 - Okna od północy   2017-12-13

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 63 - Nasłonecznienie   2017-12-13

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 62 - Termomodernizacja a charakterystyka energetyczna   2017-12-13

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 61 - Odległość od granicy działki   2017-12-13

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 60 - Zbiornik szczelny   2017-12-05

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 59 - Wymiary stanowiska postojowego   2017-11-27

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 58 - Zmiana ilości mieszkań po wprowadzonych zmianach legislacyjnych   2017-11-14

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 57 - Pomiar powierzchni użytkowej pod skosami   2017-11-02

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 53 - Kuchnia: pomieszczenie na czasowy czy stały pobyt ludzi   2017-07-11

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 52 - Linia zabudowy   2017-06-27

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 51 - Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę przy większym zakresie wniosku   2017-05-30

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 50 - Wiaty, budynki gospodarcze na działce   2017-04-15

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 49 - Połączenie nieruchomości z drogą wewnętrzną   2017-04-15

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 48 - Instalacje klimatyzacyjne   2017-04-03

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 46 - Maszynownia klimatyzacyjna lub wentylacyjna   2017-01-30

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 45 - Rozbudowa domu parafialnego   2017-01-23

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 44 - Czerpnie wentylacyjne   2016-12-14

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 43 - Droga pożarowa   2016-11-21

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 42 - Forma projektu budowlanego w przypadku obiektów powtarzalnych   2016-11-17

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 41 - Odległość ściany z oknami od granicy z działką budowlaną   2016-11-17

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 39 - Dotyczy zasad projektowania garaży celem uznania ich za oddzielne budynki   2016-10-17

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 38 - Zmniejszenie odległości pożarowej projektowanego budynku od lasu   2016-10-17

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 33 - Ogrzewanie budynków wyłącznie kominkami   2016-07-04

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 32 - Lista obiektów dla których projekty nie podlegają sprawdzeniu   2016-07-04

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 28 - Sposób wydzielania miejsc postojowych   2016-05-06

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 27 - Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego   2016-05-04

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 22 - Ocieplenie ścian w klatkach schodowych ogrzewanych   2016-03-16

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 20 - Uzgodnienie projektu pod względem ochrony pożarowej   2016-03-03

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 21 - Scenariusz pożarowy (dotychczasowy: scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru)   2016-03-03

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 19 - Nasłonecznienie pokoi hotelowych   2016-03-01

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 11 - Zasadność wymogów starostwa odnośnie postepowań zgłoszeniowych   2015-11-10

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 10 - Interpretacja zapisów o odległości wjazdów do garaży zamkniętych   2015-11-10

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 07 – Instrukcja postępowania na wypadek pożaru   2015-06-15

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 06 – Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego   2015-06-15

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 05 – Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych   2015-06-08

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 04 – Charakterystyczne parametry budynku   2015-04-14

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię - interpretacja zapisów aktów prawnych odnośnie ,,charakterystycznych parametrów technicznych budynku”.   więcej »

Opinia nr 03 – Sytuowanie budynku gospodarczego i garażu przy granicy z działką sąsiada   2015-03-14

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię - interpretacja zapisów warunków technicznych odnośnie sytuowania budynku gospodarczego i garażu przy granicy z działką sąsiednią   więcej »

Regulamin Zespołu Rzeczoznawców   2014-11-13

Regulamin Zespołu   więcej »

Opinia nr 01 – Odległości miejsc postojowych od okien   2014-10-24

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 02 – Stosowanie Polskich Norm   2014-10-23

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Zespół Rzeczoznawców pracuje   2014-07-28

Pierwsze robocze spotkanie Zespołu Rzeczoznawców.   więcej »

Uprawnienia konserwatorskie   2014-07-21

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, dotyczącymi specjalnych wymagań dla architektów do wykonywania opracowań związanych z obiektami zabytkowymi, wyjaśniamy: W latach dziewięćdzi   więcej »

Zespół Rzeczoznawców - informacje   2014-07-09

Powstał Zespół Rzeczoznawców przy MpOIA RP   więcej »