partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

LEGISLACJA

Zespół zajmuje się analizą zapisów ustaw z zakresu prawa inwestycyjnego i przepisów wykonawczych pod kątem określenia obszarów rodzących konflikty w ich interpretacji. Przygotowuje projekty korekt tych zapisów. Analizuje sposób rozwiązań prawnych wypracowanych w innych krajach.
Przewodniczący Zespołu: arch. Maciej Kubicki