partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Zespół ds. Legislacji przy Radzie MPOIA RP

Zespół zajmuje się analizą zapisów ustaw oraz udziela odpowiedzi na pytania Członków, a także organów administracji AA-B w zakresie prawa inwestycyjnego i przepisów wykonawczych pod kątem określenia obszarów rodzących konflikty w ich interpretacji. Odpowiedzi publikowane są w formie opinii. Przygotowuje projekty korekt tych zapisów. Analizuje sposób rozwiązań prawnych wypracowanych w innych krajach.

Przewodniczący Zespołu: arch. Maciej Kubicki

Skład Zespołu ds. Legislacji VI kadencji Rady MPOIA: Maciej Bartos, Mariusz Bożek, Piotr Chuchacz, Paweł Chwastek, Wojciech Dobrzański, Anna Dyląg, Grzegorz Jachym, Maciej Kosz, Olaf Jasnorzewski, Małgorzata Rusnak, Anna Serafin, Dorota Verey, Anna Zabdyr-Jamróz, Witold Zieliński