partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W tym roku MPOIA RP poprowadzi panel wprowadzający w tematykę Biennale

Informacja Rady MPOIA RP dot. KONKURSU na Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 
Rozpoczęcie edycji 2021 – harmonogram

Wyniki głosowania architektów – członków MPOIA RP na najlepszą realizację tego roku

do 16 września – zgłoszenia do Wystawy | 26 października – wernisaż