partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

ogłoszone podczas uroczystej gali połączonej z wernisażem w dniu 14.10.2022 w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie

Kolejna edycja programu dla młodzieży

z inicjatywy i pod patronatem MPOIA RP

14 października w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie

11 edycja Konkursu Województwa Małopolskiego