partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Okręgowa Komisja Samopomocowa

Analizowanie wniosków kierowanych do MPOIA od architektów będących w szczególnej sytuacji (zawodowej, socjalnej, zdrowotnej). Efektami działań są wnioski Zespołu do Rady o umorzenie części zaległych składek.
Koordynator: arch. Anna Serafin


Komisja ta została rozwiązana z dniem 11 maja 2017 roku uchwałą nr 087/2017 Małopolskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Dotychczasowe obowiązki w/w Komisji przejęła Okręgowa Komisja Samopomocowa, która została powołana tą samą uchwałą w dniu 11 maja 2017 r.

Rada MPOIA RP powołała Okręgową Komisję Samopomocową.

W dniu 11 maja 2017 roku uchwałą Małopolskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP została powołana Okręgowa Komisja Samopomocowa.

Powołanie OKS jest realizacją obowiązku wynikającego z uchwały nr 10 Trzynastego Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, w sprawie utworzenia Koleżeńskiego Funduszu Zapomogowo-Pożyczkowego. Zgodnie z tą uchwałą, działanie KFZ-P w pierwszym roku będzie polegało na udzielaniu jedynie zapomóg. Zasady udzielania pomocy w regulowaniu opłat członkowskich, których podstawą jest odrębny regulamin, nie ulegają zmianie. OKS przejmuje obowiązki dotychczasowej Komisji ds. Pomocy w Regulowaniu Płatności i Składek Członkowskich.