partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

SZKOLENIA

Małopolska OIA RP organizuje szkolenia o tematyce dopasowanej do potrzeb wynikających z pracy architekta. Systematyczne szkolenia są istotnym narzędziem pozwalającym doskonalić wiedzę, warsztat i rozwijać swój potencjał. Kształcenie i rozwój są coraz bardziej doceniane w dynamicznie zmieniających się środowiskach zawodowych.
Szkolenia są jednym z głównych zadań działalności w dziedzinie kształcenia, jakie stawia przed sobą Izba.
Celem podstawowym szkoleń jest profesjonalna edukacja mająca wpływ na jakość opracowywanej dokumentacji technicznej, komfort pracy architektów, oraz aktualizację i ugruntowanie wiedzy.

Zobacz materiały elektroniczne ze szkoleń w portalu Warsztat Architekta.

 

ORGANIZATOR: Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP

Warsztaty w postaci webinarium live 5.05.2022

17 marca 2022, rozpoczęcia godz. 17.00

PANEL II

dodatkowa zniżka 10% przy wznawianiu ubezpieczenia

ORGANIZATOR: Zarząd Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań

Rozpoczęcie i prowadzenie działalności projektowej – ramy prawne, ryzyka i sposoby jego minimalizowania