partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

SZKOLENIA

Małopolska OIA RP organizuje szkolenia o tematyce dopasowanej do potrzeb wynikających z pracy architekta. Systematyczne szkolenia są istotnym narzędziem pozwalającym doskonalić wiedzę, warsztat i rozwijać swój potencjał. Kształcenie i rozwój są coraz bardziej doceniane w dynamicznie zmieniających się środowiskach zawodowych.
Szkolenia są jednym z głównych zadań działalności w dziedzinie kształcenia, jakie stawia przed sobą Izba.
Celem podstawowym szkoleń jest profesjonalna edukacja mająca wpływ na jakość opracowywanej dokumentacji technicznej, komfort pracy architektów, oraz aktualizację i ugruntowanie wiedzy.

Zobacz materiały elektroniczne ze szkoleń w portalu Warsztat Architekta.

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie on-line oraz stacjonarne pt. 

Nowelizacja Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - wybrane zagadnienia - część I

Serdecznie zapraszamy na szkolenie on-line oraz stacjonarne pt. 

Nowelizacja Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - wybrane zagadnienia - część II

Akustyka w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych – zmiany w Rozporządzeniu MI, które wchodzą 1 kwietnia 2024 r.

Wentylacja bytowa mieszkań, akustyka w wentylacji, oddymianie klatek schodowych

– od inwentaryzacji po cyfrową bazę danych

Tworzenia modelu BIM oraz dokumentacji w kontekście zamówień publicznych

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymWięcej aktualności