partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 04 listopada 2015
aktualizacja: 31.12.2018 r

OPINIA nr ZR 16

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Dotyczy: 

Procedur poprzedzających montaż okien dachowych.

 

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie dotyczące ewentualnego doprecyzowania przepisów budowlanych obowiązujących obecnie w przypadku montażu okien dachowych w istniejących budynkach, bez naruszania konstrukcji dachu, podtrzymujemy poprzednie stanowisko, iż działania takie są traktowane zarówno jako remont wymagający jedynie zgłoszenia, ale też jako przebudowa wymagająca pozwolenia na budowę.

Orzecznictwo sądowe w takich przypadkach jest rozbieżne, sankcjonujące lub podważające oba sposoby interpretacji. Zdajemy sobie sprawę, że taka odpowiedź nie jest satysfakcjonująca, lecz wynika ona z ciągłej niejednoznaczności przepisów prawa budowlanego oraz dowolności w jego interpretacji.

 

(WD, KS)


arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP


Wróć do wszystkich opinii