partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Konferencje MPOIA

W 2012 roku MPOIA podjęła wyzwanie organizowania konferencji tematycznych.

Idea, która kierowała pomysłodawcami: Anną Serafin i Markiem Tarko dotyczyła stworzenia okazji do dyskusji i wysłuchania głosu architektów w sprawach publicznych. Pierwsze edycje, z uwagi na miejsce organizacji - dotyczyły problemów przestrzennych, związanych z uzdrowiskami. W odpowiedzi na życzliwe przyjęcie uczestników - kolejne konferencje rozszerzały obszar na bardziej uniwersalne tematy co spowodowało zainteresowanie udziałem w nich przedstawicieli władz państwowych i samorządowych szczebla wojewódzkiego z Małopolski, czy Górnego oraz Dolnego Śląska.

Konferencje uzyskały patronaty: Marszałka Województwa oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa(MIiB) a także Urzędu Zamówień Publicznych (UZP).
Udział wzięli także przedstawiciele władz centralnych - Komisji Kodyfikacyjnej Kodeksu Architektoniczno - Budowlanego, Ministerstwa Infrastrukyury i Budownictwa, Urzędu zamówień Publicznych, a także instytucji udzielających patronat.

Dowodem zainteresowania tematyką i przebiegiem konferencji jest nie tylko liczny udział, ale także fakt, że wiodące firmy z branży budowlanej zostały sponsorami wydarzenia. Konferencja przybrała postać cyklicznego wydarzenia wpisując się w obraz aktywności Małopolskiej OIA.

Obszerna i zróżnicowana tematyka znalazła swoje udokumentowanie w wydawnictwach, których pełne wersje pdf zamieszczamy niżej - oraz pod linkiem PUBLIKACJE - zachęcając do lektury oraz do udziału w kolejnych konferencjach.

LATA

2022

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012


« wróć do listy edycji