partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Zajęcia MPOIA na uczelniach

Zespól ds. Kształcenia MPOIA realizuje dążenie Izby Architektów RP do wprowadzania na wyższych uczelniach programów kształcenia zawodowego Działanie nasze wynika ze statutu IARP ( par.7; pkt.4) a także w celu budowania marki i pozycji MPOIA. Uzupełnieniem tych działań jest udział w programie Kształtowania Przestrzeni oraz Konkursie Dom i Ogród Moich Marzeń organizowany w ramach Małopolskich Dni Edukacji Architektonicznej, adresowany do uczniów małopolskich szkół podstawowych.

Aktualnie prowadzamy zajęcia dydaktyczne na następujących uczelniach :

a) zajęcia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej .Uczestnicy z ramienia MPOIA : Anna Pawłowska , Tadeusz Półchłopek , Paweł Chwastek , Artur Hampel , Sylwia Bartoszewska , Wojciech Pawlik , Maciej Kubicki , Piotr Rudol , Marcin Pawłowski , Marcin Włodarczyk , Marek Kaszyński , Witold Zieliński

b) zajęcia na Wydziale Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie . Uczestnicy z ramienia MPOIA : Anna Pawłowska , Paweł Chwastek , Artur Hampel , Sylwia Bartoszewska , Artur Zaboklicki , Marcin Włodarczyk , Marek Kaszyński , Witold Zieliński

c) zajęcia na kierunku Architektura Krajobrazu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie . Uczestnicy z ramienia MPOIA : Anna Pawłowska , Marek Sanecki , Bartłomiej Stawarz

Koordynator ds. Kształcenia
Witold Zieliński
Wiceprzewodniczący Rady MPOIA

Przedstawiciele Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP spotkali się z Władzami Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Uroczystość miała miejsce 15 grudnia 2023 (piątek) o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej „Kotłownia” przy ul. Warszawskiej 24

Przedstawiciele Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP spotkali się z pracownikami dydaktycznymi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 

Przedstawiciele Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP spotkali się z prof. Stanisławem Mazurem, rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

Spotkanie z Rektorem ASP – prof. Andrzejem Bednarczykiem

W siedzibie MPOIA RP 15 czerwca 2023 r. odbyło się spotkanie z Kierownikiem Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu – prof. dr hab. inż. Józefem Hernikiem

Spotkanie przedstawicieli MPOIA RP z dziekanem WA PK – prof. Magdaleną Kozień-Woźniak

W siedzibie MPOIA RP 7 czerwca podpisano Umowę o realizację Studenckich Praktyk Zawodowych IARP pomiędzy Wydziałem Architektury PK, a Izbą Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Relacja z piątego spotkania MPOIA RP z Przedstawicielkami Kolektywu Młodych Architektów i Architektek

zajęcia wg autorskiego programu opracowanego przez MPOIA RP

Zajęcia prowadzone przez MPOIA RP

Praktyczne aspekty planowania przestrzennego

Architekci MPOIA RP będą prowadzić zajęcia

Początek nowej współpracy

1.06. – robocze spotkanie ze studentami

Relacja ze spotkania 5.05.2022 r.

Studenci i młodzi architekci na spotkaniu w MPOIA RP

 "Negocjacje" z udziałem blisko 170 studentów

Relacja z inauguracji zajęć na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej

Relacja ze spotkania z dziekanem dr. hab. inż. arch. Krzysztofem Ingardenem prof. KAAFM

Relacja ze spotkania z rektorem Politechniki Krakowskiej na lata 2020–2024 prof. dr. hab. inż. arch. Andrzejem Białkiewiczem

Zajęcia prowadzone przez MPOIA w semestrze letnim.

Architekci MPOIA RP w roli nauczycieli akademickich.

Relacja z inauguracji zajęć z przedmiotu ”Negocjacje – czyli praktyczne aspekty wykonywania zawodu architekta”.

„Środowisko mieszkaniowe (...)” - jako studia podyplomowe.