partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

składanie prac do 19 stycznia 2024

Zaproszenie od Organizatora

ws. konkursu w Poznaniu skierowane do Prezesa UZP

Kongres pt. „Cyfryzacja procesu budowlanego w praktyce” – organizowany przez GUNB

dot. projekt modernizacji budynku Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu