partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

5.04.2019 - zaproszenie MOIIB.

16.04.2019 - ogłoszenie wyników.

26-28 kwietnia Gródek n/ Dunajcem

6–24 kwietnia Galeria GAGA MOS Kraków

27.02.2019 - spotkanie z architektem.