partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

dla Kol. Marty Bruzdy

dla Kol. Jana Karpiela „Bułecki"

Jako kolega dawał często wsparcie innym, potrzebującym lub wymagającym koleżeńskiej opieki

Agnieszka Jaderny-Gawron (1969–2020)

Architekt musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC