partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Inne niż składka członkowska opłaty na rzecz samorządu zawodowego architektów w 2021 r.:

 • za wpis na listę członków Izby wynosi: 490,00 zł
 • za ponowny wpis na listę członków Izby wynosi: 1230,00 zł
 • za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia (zawieszenie na wniosek członka Izby) wynosi: 490,00 zł. Zwolnienie od tej opłaty dotyczy członków, co do których przyczyną zawieszenia w prawach członka Izby było zajście w ciążę, przejście na urlop macierzyński lub urlop wychowawczy
 • za szkolenie uzupełniające, przy ponownym wpisie na listę członków Izby wynosi: 210,00 zł

Powyższe kwoty należy wpłacić na rachunek bankowy Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP:

nr: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307.

 


Opłaty obowiązujące w poprzednich latach:

 2020 r.:

 • opłata za wpis na listę członków MPOIA – 460 zł
 • składka członkowska – 80 zł/miesiąc
 • opłata za przywrócenie w prawach członka MPOIA – 460 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków MPOIA – 1150 zł

 2019 r.:

 • opłata za wpis na listę członków MPOIA – 430 zł
 • składka członkowska – 80 zł/miesiąc
 • opłata za przywrócenie w prawach członka MPOIA – 430 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków MPOIA – 1070 zł

 – 2018 r.:

 • opłata za wpis na listę członków MPOIA – 400 zł
 • składka członkowska – 80 zł/miesiąc
 • opłata za przywrócenie w prawach członka MPOIA – 400 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków MPOIA – 1010 zł

 

– 2017 r.:

 • opłata za wpis na listę członków MPOIA – 390 zł
 • składka członkowska – 78 zł/miesiąc
 • opłata za przywrócenie w prawach członka MPOIA – 390 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków MPOIA – 970 zł

– 2016 r.:

 • opłata za wpis na listę członków MPOIA – 380 zł
 • składka członkowska – 76 zł/miesiąc
 • opłata za przywrócenie w prawach członka MPOIA – 380 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków MPOIA – 950 zł

 

– 2015 r.:

 • opłata za wpis na listę członków MPOIA – 370 zł
 • składka członkowska – 74 zł/miesiąc
 • opłata za przywrócenie w prawach członka MPOIA – 370 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków MPOIA – 910 zł

 

– 2014 r.:

 • opłata za wpis na listę członków MPOIA – 350 zł
 • składka członkowska – 70 zł/miesiąc
 • opłata za przywrócenie w prawach członka MPOIA – 350 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków MPOIA – 880 zł

 

– 2013 r.:

 • opłata za wpis na listę członków MPOIA – 340 zł
 • składka członkowska – 70 zł/miesiąc
 • opłata za przywrócenie w prawach członka MPOIA – 340 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków MPOIA – 850 zł

 

– 2012 r.:

 • opłata za wpis na listę członków MPOIA – 320 zł
 • składka członkowska – 70 zł/miesiąc
 • opłata za przywrócenie w prawach członka MPOIA – 320 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków MPOIA – 810 zł