partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Inne niż składka członkowska opłaty na rzecz samorządu zawodowego architektów w 2018r.:

 • za wpis na listę członków Izby wynosi: 400,00 zł
 • za ponowny wpis na listę członków Izby wynosi: 1010,00 zł
 • za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia (zawieszenie na wniosek członka Izby) wynosi: 400,00 zł. Zwolnienie od tej opłaty dotyczy członków, co do których przyczyną zawieszenia w prawach członka Izby było zajście w ciążę, przejście na urlop macierzyński lub urlop wychowawczy
 • za szkolenie uzupełniające, przy ponownym wpisie na listę członków Izby wynosi: 210,00 zł

Powyższe kwoty należy wpłacić na rachunek bankowy Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP:

nr: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307.

 


Opłaty obowiązujące w poprzednich latach:

 - 2017 r.:

 • opłata za wpis na listę członków MPOIA - 390 zł
 • składka członkowska - 78 zł/miesiąc
 • opłata za przywrócenie w prawach członka MPOIA - 390 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków MPOIA - 970 zł

- 2016 r.:

 • opłata za wpis na listę członków MPOIA - 380 zł
 • składka członkowska - 76 zł/miesiąc
 • opłata za przywrócenie w prawach członka MPOIA - 380 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków MPOIA - 950 zł

 

- 2015 r.:

 • opłata za wpis na listę członków MPOIA - 370 zł
 • składka członkowska - 74 zł/miesiąc
 • opłata za przywrócenie w prawach członka MPOIA - 370 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków MPOIA - 910 zł

 

- 2014 r.:

 • opłata za wpis na listę członków MPOIA – 350 zł
 • składka członkowska – 70 zł/miesiąc
 • opłata za przywrócenie w prawach członka MPOIA – 350 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków MPOIA – 880 zł

 

- 2013 r.:

 • opłata za wpis na listę członków MPOIA – 340 zł
 • składka członkowska – 70 zł/miesiąc
 • opłata za przywrócenie w prawach członka MPOIA – 340 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków MPOIA – 850 zł

 

- 2012 r.:

 • opłata za wpis na listę członków MPOIA – 320 zł
 • składka członkowska – 70 zł/miesiąc
 • opłata za przywrócenie w prawach członka MPOIA – 320 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków MPOIA – 810 zł