partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, dotyczącymi specjalnych wymagań dla architektów do wykonywania opracowań związanych z obiektami zabytkowymi, wyjaśniamy:
W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie oraz odpowiednie Delegatury WKZ wydawał zaświadczenia na podstawie posiadanej praktyki budowlanej i projektowej, potwierdzające uprawnienia do wykonywania prac projektowych przy zabytkach nieruchomych w specjalności architektonicznej.

 

Zaświadczenie takie nie jest obligatoryjne przy wykonywaniu inwentaryzacji, opracowywaniu projektów lub zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w obiektach zabytkowych.

Koordynator Zespołu Rzeczoznawców przy Radzie MpOIA

 

arch. Wojciech Dobrzański


Wróć do wszystkich opinii