partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Tytuł rzeczoznawcy budowlanego w dziedzinie architektonicznej otrzymują Architekci IARP, którzy posiadają udokumentowaną praktykę projektową i realizacyjną świadczącą o posiadanym wszechstronnym doświadczeniu. Tytuł Rzeczoznawcy nadaje i prowadzi listę krajową Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP. Listę rzeczoznawców prowadzi Krajowa Izba Architektów.

Rzeczoznawca może rozstrzygać wątpliwości prawne, techniczne i projektowe pracując na zlecenie Klienta Architekta, stron konfliktu albo na polecenie sądów powszechnych i administracyjnych.