partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Zespół Ochrony Zabytków

Zadania: 

1. Merytoryczne wsparcie dla architektów

  • pracujących przy obiektach objętych ochroną konserwatorską
  • wykonujących projekty objęte ochroną konserwatorską
  • projektujących współczesną architekturę w sąsiedztwie obiektów zabytkowych


2. Opinie w zakresie podstaw prawnych i merytorycznych działań, dotyczących substancji zabytkowej

3. Współpraca Izby Architektów z instytucjami i organizacjami małopolskimi w celu wypracowania racjonalnych i skutecznych sposobów ochrony zabytków, stanowiących przedmiot inwestycji

4. Standaryzacja dokumentacji projektowej dla potrzeb pozwolenia konserwatorskiego


Skład Zespołu:

Grzegorz Lechowicz – koordynator, Dorota Verey – sekretarz (do 23.05.2023 r.), Witold Zieliński, Marek Tarko, Zbigniew Wikłacz, Piotr Gajewski, Maciej Bartos, Małgorzata Włodarczyk, Tadeusz Półchłopek, Agnieszka Łabusiewicz-Ćwik, Bernadetta Półchłopek-Szczygieł


Opinie: