partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 17 październik 2016
aktualizacja: 31.12.2018 r.

OPINIA nr ZR 36

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Treść zapytania:

Czy w przypadku budynku średniowysokiego ZLIII zaopatrzonego w dwie klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu, wymagane jest , aby trzecia klatka schodowa, która nie jest klatką służącą ewakuacji, spełniała powyższe warunki dotyczące obudowy i oddymiania?

 

Zespół Rzeczoznawców przy Radzie MPOIA prezentuje swoją opinię:

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

§ 245 stanowi:

W budynkach:

2) średniowysokim ( SW ), zawierającym strefę pożarową ZLI, ZLII, ZLIII lub ZLV, należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

 

Opinia:

Cytowany paragraf decyduje o wyposażeniu i obudowie klatek schodowych bez rozróżnienia, czy klatka schodowa pełni funkcje ewakuacyjne, czy też nie. W związku z powyższym wszystkie klatki schodowe w takich budynkach winny spełniać podane wymagania. Niespełnienie tych wymagań dotyczy jedynie  schodów wewnętrznych, np. łączących dwa poziomy jednego lokalu, pod warunkiem spełnienia innych wymagań podanych w rozporządzeniu.

(możemy mieć jednak do czynienia z sytuacją projektową, tzw. otwartej klatki schodowej np. we foyer Teatru,  reprezentacyjnym hallu biurowca, gdzie także dwie kondygnacje będą połączone w w/w sposób

(W.D.)

 

arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP


Wróć do wszystkich opinii