partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

22 października 2019 r. - Manggha

Audycje na żywo z udziałem MPOIA

Panel przy udziale MPOIA RP

Członkowie MPOIA RP w komisjach egzaminacyjnych