partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Wobec propozycji zmian w prawie budowlanym

Omówienie planów i bieżących działań

Piszą o nas

Wobec projektu zmian uprawnień w ograniczonym zakresie

od Prezesa Narodowego Stowarzyszenia Architektów Ukrainy