partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Plan dyżurów:

  1. Drugi wtorek miesiąca: adwokat Piotr Konopka, w godzinach: 15:00–17:00.
  2. Trzeci wtorek miesiąca: adwokat Anna Bożek-Mozgała (zakres prawa autorskiego), w godzinach: 15:00–17:00.
  3. Czwarty wtorek miesiąca: adwokat Piotr Konopka, w godzinach: 15:00–17:00.

Konsultacje możliwe są osobiście lub drogą telefoniczną.

Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z biurem Izby, w celu zgłoszenia tematu rozmowy lub doprecyzowania pytania. Nr tel. 12 427-26-47. Mile widziane jest również wcześniejsze umówienie terminu konsultacji.


Biuro oferuje członkom Izby możliwość skorzystania z programu LEX. System Informacji Prawnej LEX zawiera wiele informacji niedostępnych w większości programów prawniczych. Program dysponuje obszerną bibliografią prawniczą zawierającą metryki publikacji zamieszczonych w 52 czasopismach prawniczych, egzemplarzach książkowych oraz Polską Bibliografię PAN z zapisami bibliograficznymi z lat 1976–2010 przygotowanymi przez specjalistów z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.