partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 22 sierpnia 2019 r.

OPINIA nr ZR 129

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Treść zapytania:

W odniesieniu do § 303.1. mówiącego: „W budynkach, na kondygnacjach położonych powyżej 25 m nad terenem zabrania się stosowania balkonów. Nie dotyczy to balkonów o przeznaczeniu technologicznym.”

Chciałbym zapytać, czy w przypadku gdy poziom posadzki kondygnacji wynosi 24,95 m nad terenem, to czy na takiej kondygnacji można zastosować balkony?

 

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoje stanowisko:

Podstawa prawna:

 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (stan prawny na 1 stycznia 2018 r.)

§303. W budynku na kondygnacjach położonych powyżej 25 m nad terenem zabrania się stosowania balkonów. Nie dotyczy to balkonów o przeznaczeniu technologicznym.

 

Opinia Zespołu Rzeczoznawców:

Zgodnie z podanym w rozporządzeniu zapisem, zabrania się stosowania balkonów na kondygnacjach położonych powyżej 25 m nad terenem. W przypadku braku definicji danego określenia w rozporządzeniu i powiązanych z nim aktach prawnych, należy posługiwać się powszechnie przyjętym znaczeniem cytowanego określenia. Dla przykładu: określenie położenia przedmiotu na stole stojącego na podłodze oznacza, że wysokość położenia jest równa wysokości stołu, a nie stołu wraz z tym przedmiotem.

Tak więc, gdy poziom posadzki wraz z balkonami na danej kondygnacji znajduje się na wysokości mniejszej lub równej 25 m od poziomu terenu pod tymi balkonami, można w zgodzie z §303.1. warunków technicznych stosować balkony.

 (Ar.W; W.D; MB)

 

 
arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP

 


Wróć do wszystkich opinii