partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Zmiana sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy.

Stanowisko ZWWZ ws. przetargu na "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Renowacja zabytkowego Ratusza w Byczynie” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w toku robót budowlanych".

Wliczenie kubatury cieku wodnego do kubatury realizowanego nad nim obiektu.

 Budynek, w którym prowadzona jest działalność w zakresie zgodnym z definicją usług należy zaliczyć do budynków PM lub też ZLIII

Antresola-rozbudowa czy nowy budynek-okno w ścianie zewnętrznej-zgodność z mpzp