partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Struktura Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów VI Kadencja – od 22.04.2023 r.

Struktura Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów VI Kadencja – do 22.04.2023 r.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna MPOIA RP VI Kadencja

Okręgowa Komisja Rewizyjna MPOIA RP VI Kadencja

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny MPOIA RP VI Kadencja

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej MPOIA RP VI Kadencja

Delegaci MPOIA RP na Zjazd Krajowy VI Kadencja - od 22.04.2023 r.

Delegaci MPOIA RP na Zjazd Krajowy VI Kadencja - do 22.04.2023 r.


Małopolska Okręgowa Izba Architektów - organa V Kadencji

Małopolska Okręgowa Izba Architektów - organa IV Kadencji

Małopolska Okręgowa Izba Architektów - organa III Kadencji

Małopolska Okręgowa Izba Architektów - organa II Kadencjai

Małopolska Okręgowa Izba Architektów - organa I Kadencji