partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

Struktura Rada Małopolskiej Okregowej Izby Architektów VI Kadencja VI Kadencja

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna MPOIA RP VI Kadencja

Okręgowa Komisja Rewizyjna MPOIA RP VI Kadencja

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny MPOIA RP VI Kadencja

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej MPOIA RP VI Kadencja

Delegaci MPOIA RP na Zjazd Krajowy VI Kadencja


Małopolska Okręgowa Izba Architektów - organa V Kadencji

Małopolska Okręgowa Izba Architektów - organa IV Kadencji

Małopolska Okręgowa Izba Architektów - organa III Kadencji

Małopolska Okręgowa Izba Architektów - organa II Kadencjai

Małopolska Okręgowa Izba Architektów - organa I Kadencji