partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Zespół ds. Kształcenia

Organizacja cyklicznych szkoleń i warsztatów, prowadzenie transmisji internetowych ze szkoleń. Udział Członków MPOIA w Komisjach Egzaminacyjnych na studiach inżynierskich i magisterskich WA PK, współpraca z Uczelniami – Wydziałami architektonicznymi województwa
Koordynator: arch. Witold Zieliński

 

Rada MPOIA przyjmuje zgłoszenia kandydatów do udziału w Kolegium Egzaminatorów Zewnętrznych.

Działalność egzaminatorów zewnętrznych reguluje porozumienie pomiędzy Wydziałem Achitektury Politechniki Krakowskiej oraz Radą Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów.

Do Kolegium poszukujemy  Koleżanki i Kolegów posiadających co najmniej 10 lat uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Szczegółowe wymagania zawarte są w poniższym Regulaminie.

Regulamin Egzaminatorów Zewnętrznych

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Lista członków MPOIA RP
uczestniczacych w obronach prac dyplomowych na PK
L.P. NAZWISKO IMIĘ
1 BIAŁKA KRZYSZTOF
2 BRACH MAŁGORZATA
3 BRUZDA MARTA
4 CHUCHACZ PIOTR
5 DEŃKO STANISŁAW
6 KRÓL WITOLD
7 MIKOŁAJSKI MARIAN
8 NITKA MACIEJ
9 PÓŁCHŁOPEK TADEUSZ
10 RUDOL PIOTR
11 RYMARCZYK ANDRZEJ
12 SKĄPSKI JAN
13 SZAFRAN MAGDALENA
14 SZTORC WITOLD
15 SZYMANOWSKI MICHAŁ
16 TRZEPLA ARTUR
17 VEREY DOROTA
18 WŁODARCZYK MAŁGORZATA
19 WŁODARCZYK MARCIN
20 WŁODARSKI WACŁAW
21 ZAUCHA-RYBKA DOROTA
22 ZIELIŃSKI WITOLD