partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Na podstawie Uchwały nr 1 X Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 24 listopada 2002 r. w sprawie składki członkowskiej w samorządzie zawodowym architektów i zasad jej podziału – https://www.izbaarchitektow.pl/pliki/u1_Xpbkz.pdf
składka członkowska obowiązująca w samorządzie zawodowym architektów w 2022 r. wynosi 83,00 zł.

Wysokość składki członkowskiej w sytuacji zawieszenia wynosi 10% składki obowiązującej w danym okresie.

Składka  nie obejmuje obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Składkę należy wpłacić na rachunek bankowy MPOIA RP tytułem:
„składka członkowska za (imię i nazwisko, nr przynależności MP-….)”

 

 • Nr rachunku: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
 • Nazwa odbiorcy: Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
 • Adres odbiorcy: ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków
 • Tytułem: Składka członkowska, nr MP, imię i nazwisko

 


Składki obowiązujące w poprzednich latach:

– 2021 r.:

 • Miesięczna składka członkowska: 80 zł

– 2020 r.:

 • Miesięczna składka członkowska: 80 zł

– 2019 r.:

 • Miesięczna składka członkowska: 80 zł

 – 2018 r.:

 • Miesięczna składka członkowska: 80 zł

 – 2017 r.:

 • Miesięczna składka członkowska: 78 zł

– 2016 r.:

 • Miesięczna składka członkowska: 76 zł

 – 2015 r.:

 • Miesięczna składka członkowska: 74 zł