partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Na podstawie uchwały nr 3 V Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu IARP oraz na podstawie uchwały Krajowej Rady IARP z dnia 11 października 2017, składka członkowska obowiązująca w samorządzie zawodowym architektów w 2018 r. wynosi 80,00 zł.

Wysokość składki członkowskiej w sytuacji zawieszenia wynosi 10% składki obowiązującej w danym okresie.

Składka  nie obejmuje obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Składkę należy wpłacić na rachunek bankowy MPOIA tytułem:
„składka członkowska za (imię i nazwisko, nr przynależności MP-….)”

 

  • Nr rachunku: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
  • Nazwa odbiorcy: Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
  • Adres odbiorcy: ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków
  • Tytułem: Składka członkowska, nr MP, imię i nazwisko

 


Składki obowiązujące w poprzednich latach:

 - 2017 r.:

  • Miesięczna składka członkowska: 78 zł

- 2016 r.:

  • Miesięczna składka członkowska: 76 zł

 

- 2015 r.:

  • Miesięczna składka członkowska: 74 zł