partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Na podstawie Uchwały z 15 grudnia 2023, podjętej przez XV Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP, wysokość składki członkowskiej na rok 2024 wynosi 112 zł (sto dwanaście złotych).


Składka członkowska obowiązująca w samorządzie zawodowym architektów w 2024 r. wynosi 112,00 zł.

Wysokość składki członkowskiej w sytuacji zawieszenia wynosi 10% składki obowiązującej w danym okresie.

Składka  nie obejmuje obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Składkę należy wpłacić na rachunek bankowy MPOIA RP tytułem: „składka członkowska za (imię i nazwisko, nr przynależności MP-….)” 

 • Nr rachunku: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
 • Nazwa odbiorcy: Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
 • Adres odbiorcy: ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków
 • Tytułem: Składka członkowska, nr MP, imię i nazwisko 

 

Składki obowiązujące w poprzednich latach:

– 2023 r.:

 • Miesięczna składka członkowska: 98 zł

– 2022 r.:

 • Miesięczna składka członkowska: 83 zł

– 2021 r.:

 • Miesięczna składka członkowska: 80 zł

– 2020 r.:

 • Miesięczna składka członkowska: 80 zł

– 2019 r.:

 • Miesięczna składka członkowska: 80 zł

 – 2018 r.:

 • Miesięczna składka członkowska: 80 zł

 – 2017 r.:

 • Miesięczna składka członkowska: 78 zł

– 2016 r.:

 • Miesięczna składka członkowska: 76 zł

 – 2015 r.:

 • Miesięczna składka członkowska: 74 zł