partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Powstał Zespół Rzeczoznawców przy MpOIA RP

W dniu 17.06.2014 r. odbyło się zebranie założycielskie Zespołu Rzeczoznawców przy MpOIA. Celem działania Zespołu jest udzielanie porad, tak indywidualnych, jak i ogólnych - w zakresie szeroko pojętej sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej. Dodatkowo ma pełnić funkcję edukacyjną poprzez upublicznianie wykładni przepisów i ich interpretacji przez Zespół na stronie internetowej Izby. Wstępnie omówione propozycje pierwszych analiz pojęć, sprawiających trudności poprzez rozbieżne interpretacje przez projektantów, urzędników i prawników. Na zebraniu przedstawiony został projekt regulaminu Zespołu, który zostanie poddany uchwaleniu na najbliższym posiedzeniu Rady MpOIA. Na osobę pełniącą funkcję sekretarza Zespołu do czasu ukonstytuowania się Zespołu wyznaczono kol. Martę Bruzdę. Koordynatorem z ramienia Rady został kol. Wojciech Dobrzański.


Wróć do wszystkich opinii