Aereco Fakro Okno-pol Sika

Zespół Rzeczoznawców MPOIA RP

Zespół doświadczonych projektantów – praktyków, rzeczoznawców w specjalności architektonicznej. Odpowiedzi na pytania Członków a także organów administracji AA-B w sprawach praktycznych rozwiązań wynikających z przepisów budowlanych. Odpowiedzi publikowane są w formie Opinii.
Koordynator Zespołu: arch. Wojciech Dobrzański
Sekretarz: arch. Marta Bruzda


Opinia nr 46 - Maszynownia klimatyzacyjna lub wentylacyjna   2017-01-30

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 45 - Rozbudowa domu parafialnego   2017-01-23

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 44 - Czerpnie wentylacyjne   2016-12-14

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 43 - Droga pożarowa   2016-11-21

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 42 - Forma projektu budowlanego w przypadku obiektów powtarzalnych   2016-11-17

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 41 - Odległość ściany z oknami od granicy z działką budowlaną   2016-11-17

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 39 - Dotyczy zasad projektowania garaży celem uznania ich za oddzielne budynki   2016-10-17

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 38 - Zmniejszenie odległości pożarowej projektowanego budynku od lasu   2016-10-17

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 33 - Ogrzewanie budynków wyłącznie kominkami   2016-07-04

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 32 - Lista obiektów dla których projekty nie podlegają sprawdzeniu   2016-07-04

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 28 - Sposób wydzielania miejsc postojowych   2016-05-06

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 27 - Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego   2016-05-04

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 22 - Ocieplenie ścian w klatkach schodowych ogrzewanych   2016-03-16

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 20 - Uzgodnienie projektu pod względem ochrony pożarowej   2016-03-03

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 21 - Scenariusz pożarowy (dotychczasowy: scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru)   2016-03-03

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 19 - Nasłonecznienie pokoi hotelowych   2016-03-01

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 11 - Zasadność wymogów starostwa odnośnie postepowań zgłoszeniowych   2015-11-10

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 10 - Interpretacja zapisów o odległości wjazdów do garaży zamkniętych   2015-11-10

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 07 – Instrukcja postępowania na wypadek pożaru   2015-06-15

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 06 – Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego   2015-06-15

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 05 – Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych   2015-06-08

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 04 – Charakterystyczne parametry budynku   2015-04-14

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię - interpretacja zapisów aktów prawnych odnośnie ,,charakterystycznych parametrów technicznych budynku”.   więcej »

Opinia nr 03 – Sytuowanie budynku gospodarczego i garażu przy granicy z działką sąsiada   2015-03-14

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię - interpretacja zapisów warunków technicznych odnośnie sytuowania budynku gospodarczego i garażu przy granicy z działką sąsiednią   więcej »

Regulamin Zespołu Rzeczoznawców   2014-11-13

Regulamin Zespołu   więcej »

Opinia nr 01 – Odległości miejsc postojowych od okien   2014-10-24

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Opinia nr 02 – Stosowanie Polskich Norm   2014-10-23

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię   więcej »

Zespół Rzeczoznawców pracuje   2014-07-28

Pierwsze robocze spotkanie Zespołu Rzeczoznawców.   więcej »

Uprawnienia konserwatorskie   2014-07-21

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, dotyczącymi specjalnych wymagań dla architektów do wykonywania opracowań związanych z obiektami zabytkowymi, wyjaśniamy: W latach dziewięćdzi   więcej »

Zespół Rzeczoznawców - informacje   2014-07-09

Powstał Zespół Rzeczoznawców przy MpOIA RP   więcej »