Aereco Fakro Okno-pol Sika

Wystawy

Kontynuacja korespondencji.

Rada MPOIA negatywnie opiniuje konkurs.


Radość dzieci, nagrody dla dzieci.


12.04 - ogłoszenie wyników - zwycięzca z KA.


10 października br. - wręczenie nagród podczas Wieczoru w Operze.