partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Informacje

Projekt nowelizacji rozporządzenia.

Uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień.

Ujednolicone standardy zawartości projektów branżowych.

Wywiad Min. T. Żuchowskiego w Muratorze Plus.

Zakończyły się konsultacje Małego kodeksu budowlanego.