Aereco Fakro Okno-pol Sika

Informacje

Informacja o potencjalnych skutkach udziału w konkursie.

Kolejny dodatek MPOIA RP do Dziennika Polskiego.

Kraków, 1 lipca 2017 – Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów zaprasza na wspólne "piknikowanie'

Projekt architektów z Małopolski konsultacje: 22 – 29 maja 2017r.

Rada MPOIA powołała Okręgową Komisję Samopomocową.