partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Informacje
24 marca – IV Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd MPOIA RP.

Egzamin na uprawnienia - termin: 7.12.2018 r.

28.02.2018 Spotkanie członków KEZ z Władzami WA PK. 

Kończy się kadencja.

17.02.2018 ogłoszenie wyników.