partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Rada Małopolskiej Okregowej Izby Architektów IV Kadencja

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna MPOIA IV Kadencja

Okręgowa Komisja Rewizyjna MPOIA IV Kadencja

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny MPOIA IV Kadencja

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej MPOIA IV Kadencja

Delegaci MPOIA na Zjazd Krajowy IV Kadencja