partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Architekci IARP

 

Plebiscyt Salon Architektury 2023 wszedł w kolejny, decydujący etap – głosowanie. Do tegorocznej edycji zgłoszonych zostało 41 architektonicznych realizacji, a wszystkie zgłoszone obiekty prezentujemy na stronie: https://www.mpoia.pl/salon

Każdy członek MPOIA RP po zalogowaniu może oddać trzy głosy jeszcze do 1 paździrnika 2023 r. 

Zapraszamy i zachęcamy do głosowania, bowiem im więcej oddanych głosów, tym większa ranga naszego Plebiscytu i tym większa satysfakcja dla Laureatów.