partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Poniżej zamieszczamy informację Organizatora – Politechniki Krakowskiej. Konkurs, którego warunki były opiniowane przez MPOIA RP i w którego jury zasiada nasz Przedstawiciel – Witold Zieliński, architekt IARP

 

Informacja Organizatora:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłasza ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny, którego celem jest uzyskanie najlepszego rozwiązania zagospodarowania przedpola obecnej siedziby Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Podchorążych 1 (dawnej rezydencji królewskiej w Łobzowie, później siedziby Podchorążówki). 

Założeniem organizatorów konkursu jest uzyskanie prac, które podejmą kontynuację historycznych i kulturowych tradycji miejsca, przywrócenie świadomości społecznej o ważnym dla historii miasta obiekcie i jednym z pierwszych ogrodów ozdobnych w Polsce, dostosowanie się do przyrodniczych właściwości miejsca, maksymalne wykorzystanie walorów widokowych. Dla obecnego użytkownika niezwykle ważne jest podniesienie walorów estetycznych i standardu urządzenia parku, odpowiednie do potrzeb nowoczesnej szkoły wyższej, z rozważeniem elementów dydaktycznych i uwzględnieniem aspektów środowiskowych bazujących na rozwiązaniach opartych na przyrodzie (nature-based solutions). Zamawiający oczekuje rozwiązań innowacyjnych, sprzyjających kreatywności studentów i edukacji odwiedzających, miejsca atrakcyjnego dla spotkań i wydarzeń, w którym znajdzie się przestrzeń dla nauki (warsztaty) i sztuki (wystawy).

 

 

Sąd konkursowy:

 • arch. Borysław Czarakcziew, Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
 • prof. arch. Tomasz Kapecki, Prorektor ds. Ogólnych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, z ramienia Zamawiającego 
 • prof. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków, Sędzia Przewodniczący
 • prof. arch. Tomasz Kozłowski, Prodziekan ds. Organizacji Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków
 • Grzegorz Stawowy, Radny Miasta Krakowa
 • arch. Marek Szeniawski, Sędzia Konkursowy SARP Odział Warszawa 
 • Jarosław Tabor, Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 
 • dr arch. Piotr Turkiewicz, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków 
 • prof. arch. Agata Zachariasz, z ramienia Zamawiającego, Sędzia Referent
 • arch. Witold Zieliński, Wiceprzewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów

 

Sekretarz konkursu:

 • dr arch. Ernestyna Szpakowska-Loranc, SARP Oddział Kraków

 

Harmonogram konkursu:

 • Publikacja konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego – 22 lipca 2022
 • Zalecany termin składania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu – do 29 lipca 2022
 • Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – do 15 sierpnia 2022, do godz. 14:00
 • Wysłanie zawiadomień Uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie – do 26 sierpnia 2022
 • Zalecany termin składania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu – do 9 września 2022
 • Składanie prac konkursowych – do 19 października 2022, do godz. 14:00
 • Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej – do 28 października 2022

 

Pula nagród (kwoty brutto) – 30 000 PLN

 • Pierwsza nagroda – 15 000 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej
 • Druga nagroda – 10 000 PLN
 • Trzecia nagroda – 5 000 PLN

 

Komunikacja:

 Więcej aktualności