partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

IX Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej Kraków 2015 – zakończone!


LAUREACI KONKURSU DiOMM 2015 – PREZENTACJA

 

W Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu "Dom i Ogród Moich Marzeń". Jest to konkurs organizowany po raz dziewiąty w ramach Małopolskich Dni Edukacji Architektonicznej. Tym razem gościny Gali Finałowi udzieliła Cricoteka – obiekt wielokrotnie nagradzany. To także ważne miejsce na kulturalnej mapie Krakowa zwłaszcza w tym roku – w stulecie urodzin Tadeusza Kantora.

 

Z ogromną satysfakcją odnotowaliśmy fakt, że do pomocy w fundowaniu nagród licznie włączyli się przedstawiciele stowarzyszeń i samorządów zawodowych, architektów i inżynierów budownictwa, organizacje deweloperów, przedstawiciele uczelni, władze miast, firmy, osoby prywatne i przedstawiciele mediów.

 • slajd1
 • slajd2
 • slajd21
 • slajd22
 • slajd3
 • slajd4
 • slajd5
 • slajd6
 • slajd7


Tegoroczny Konkurs przyniósł plon w postaci 1080 nadesłanych prac, z których – nie bez – trudu wyłoniono 107 nagrodzonych.

Na uroczystość wręczenia nagród licznie przybyli Laureaci w towarzystwie rodziców i nauczycieli. Młodzi twórcy, lekko stremowani, nie bardzo chcieli mówić o swoich pracach, ale ich miny – radosne i pełne dumy – były dla nas, organizatorów, największą nagrodą.

Wystawa pokonkursowa: 14 – 20 grudnia, CRICOTEKA (3ptr)

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji nagrodzonych prac.

 

Do zobaczenia za rok – na jubileuszowych – X MDEA!!

Koordynatorem MDEA jest arch. Maria Janik, członek Rady MPOIA ds. Edukacji Architektonicznej.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15


Fot. Anna Tempińska / dla MPOIAWięcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP