partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP – członkowie MPOIA.


Rada MPOIA  ogłasza kolejną – drugą już edycję małopolskiego plebiscytu, Salon Architektury 2015.


Kolejny już raz będziemy między sobą wybierać osobę, której architektoniczna realizacja zyskała wśród nas największe uznanie.  Pierwsza edycja zgromadziła 34 prace. Zarówno wśród zgłoszonych jak i w gronie laureatów obecni byli Autorzy o różnych stażach zawodowych. Zróżnicowana była także skala realizacji, od skromnych po bardzo prestiżowe. Cieszy nas to bardzo bo oznacza, że dobrą architekturę można tworzyć bez względu na doświadczenie czy skalę obiektu. Cieszy nas też fakt, że – przynajmniej w naszym gronie – dobrą architekturę dostrzegamy i doceniamy.

 

Dla przypomnienia – zgłoszenia i wyniki pierwszej edycji Salonu:

http://www.mpoia.pl/oip2013


Do plebiscytu  Salonu 2015 zgłaszać można prace zrealizowane (oddane do użytkowania) do końca roku 2014 i nie zgłaszane do poprzedniej edycji Salonu.

 

Logując się (hasłem do uzyskiwania zaświadczeń) możecie zapoznać się z Regulaminem Plebiscytu, terminami oraz nadesłać i samodzielnie zamieścić swoją pracę. Kolejnym etapem będzie głosowanie – także poprzez moduł logowania w mpoia,pl.

 

Druga Edycja Salonu Architektury została oficjalnie ogłoszona 28.03.2015 r. na Zjeździe MPOIA a dziś zapraszamy Was do wzięcia udziału w plebiscycie poprzez zgłaszanie własnych prac oraz głosowanie.

 

Plebiscyt odbywał się będzie w następujących ramach czasowych:

-ogłoszenie na Zjeździe MPOIA: 28.03.

-zgłaszanie - rejestracja prac: 16.04 - 15.06

-zamknięcie głosowania: 07.09

-ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 10.10 podczas Gali w Operze.

 

Salon Architektury to uznanie dla efektów naszej pracy.

Wynik głosowania to dowód  uznania architektów dla architektów.

 

Zatem - już dziś serdecznie zapraszamy.

 

Łukasz Krawontka, architekt IARP - członek Rady MPOIA

Grzegorz Lechowicz, architekt IARP - sekretarz Rady MPOIA