partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP – członkowie MPOIA.


Rada MPOIA  ogłasza kolejną – drugą już edycję małopolskiego plebiscytu, Salon Architektury 2015.


Kolejny już raz będziemy między sobą wybierać osobę, której architektoniczna realizacja zyskała wśród nas największe uznanie.  Pierwsza edycja zgromadziła 34 prace. Zarówno wśród zgłoszonych jak i w gronie laureatów obecni byli Autorzy o różnych stażach zawodowych. Zróżnicowana była także skala realizacji, od skromnych po bardzo prestiżowe. Cieszy nas to bardzo bo oznacza, że dobrą architekturę można tworzyć bez względu na doświadczenie czy skalę obiektu. Cieszy nas też fakt, że – przynajmniej w naszym gronie – dobrą architekturę dostrzegamy i doceniamy.

 

Dla przypomnienia – zgłoszenia i wyniki pierwszej edycji Salonu:

http://www.mpoia.pl/oip2013


Do plebiscytu  Salonu 2015 zgłaszać można prace zrealizowane (oddane do użytkowania) do końca roku 2014 i nie zgłaszane do poprzedniej edycji Salonu.

 

Logując się (hasłem do uzyskiwania zaświadczeń) możecie zapoznać się z Regulaminem Plebiscytu, terminami oraz nadesłać i samodzielnie zamieścić swoją pracę. Kolejnym etapem będzie głosowanie – także poprzez moduł logowania w mpoia,pl.

 

Druga Edycja Salonu Architektury została oficjalnie ogłoszona 28.03.2015 r. na Zjeździe MPOIA a dziś zapraszamy Was do wzięcia udziału w plebiscycie poprzez zgłaszanie własnych prac oraz głosowanie.

 

Plebiscyt odbywał się będzie w następujących ramach czasowych:

-ogłoszenie na Zjeździe MPOIA: 28.03.

-zgłaszanie - rejestracja prac: 16.04 - 15.06

-zamknięcie głosowania: 07.09

-ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 10.10 podczas Gali w Operze.

 

Salon Architektury to uznanie dla efektów naszej pracy.

Wynik głosowania to dowód  uznania architektów dla architektów.

 

Zatem - już dziś serdecznie zapraszamy.

 

Łukasz Krawontka, architekt IARP - członek Rady MPOIA

Grzegorz Lechowicz, architekt IARP - sekretarz Rady MPOIAWięcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP