partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Architekci IARP – członkowie MPOIA RP


Rada MPOIA ogłasza kolejną – czwartą już edycję małopolskiego plebiscytu Salon Architektury 2017.

  • Rejestracja: 08.05–24.09.2017
  • Głosowanie 25.09–30.09.2017


Kolejny już raz będziemy ze swojego grona wybierać osobę, której architektoniczna realizacja zyskała wśród nas największe uznanie. Trzecia edycja zgromadziła 31 prac. Zarówno wśród zgłoszonych, jak i w gronie laureatów obecni byli Autorzy o różnych stażach zawodowych. Zróżnicowana była także skala realizacji, od skromnych po bardzo prestiżowe. Cieszy nas to bardzo, bo oznacza, że dobrą architekturę można tworzyć bez względu na doświadczenie czy skalę obiektu. Cieszy nas też fakt, że – przynajmniej w naszym gronie – dobrą architekturę dostrzegamy i doceniamy.

 

Dla przypomnienia – zgłoszenia i wyniki poprzednich edycji Salonu dostępne są TUTAJ


Nastąpiła zmiana w Regulaminie plebiscytu dotycząca punktu 2, a mianowicie zamieniono słowo "zgłaszane" na "nagrodzone", czyli do plebiscytu Salonu 2017 można zgłaszać prace zrealizowane (oddane do użytkowania) do końca roku 2016 i nienagrodzone w poprzedniej edycji Salonu.

 

Logując się (hasłem do uzyskiwania zaświadczeń), możecie zapoznać się z Regulaminem Plebiscytu, Harmonogramem i terminami oraz dokonać Zgłoszenia, czyli nadesłać i samodzielnie zamieścić swoją pracę. Kolejnym etapem będzie głosowanie– także poprzez moduł logowania w mpoia,pl.

 

Zapraszamy Was do wzięcia udziału w plebiscycie poprzez zgłaszanie własnych prac oraz głosowanie.

Salon Architektury to uznanie dla efektów naszej pracy.

Wynik głosowania to dowód uznania architektów dla architektów.

 

Zatem już dziś serdecznie zapraszamy.

 

Łukasz Krawontka, architekt IARP – członek Rady MPOIA RP

Grzegorz Lechowicz, architekt IARP – sekretarz Rady MPOIA RP