partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Architekci IARP – członkowie MPOIA RP


Rada MPOIA ogłasza kolejną – czwartą już edycję małopolskiego plebiscytu Salon Architektury 2017.

  • Rejestracja: 08.05–24.09.2017
  • Głosowanie 25.09–30.09.2017


Kolejny już raz będziemy ze swojego grona wybierać osobę, której architektoniczna realizacja zyskała wśród nas największe uznanie. Trzecia edycja zgromadziła 31 prac. Zarówno wśród zgłoszonych, jak i w gronie laureatów obecni byli Autorzy o różnych stażach zawodowych. Zróżnicowana była także skala realizacji, od skromnych po bardzo prestiżowe. Cieszy nas to bardzo, bo oznacza, że dobrą architekturę można tworzyć bez względu na doświadczenie czy skalę obiektu. Cieszy nas też fakt, że – przynajmniej w naszym gronie – dobrą architekturę dostrzegamy i doceniamy.

 

Dla przypomnienia – zgłoszenia i wyniki poprzednich edycji Salonu dostępne są TUTAJ


Nastąpiła zmiana w Regulaminie plebiscytu dotycząca punktu 2, a mianowicie zamieniono słowo "zgłaszane" na "nagrodzone", czyli do plebiscytu Salonu 2017 można zgłaszać prace zrealizowane (oddane do użytkowania) do końca roku 2016 i nienagrodzone w poprzedniej edycji Salonu.

 

Logując się (hasłem do uzyskiwania zaświadczeń), możecie zapoznać się z Regulaminem Plebiscytu, Harmonogramem i terminami oraz dokonać Zgłoszenia, czyli nadesłać i samodzielnie zamieścić swoją pracę. Kolejnym etapem będzie głosowanie– także poprzez moduł logowania w mpoia,pl.

 

Zapraszamy Was do wzięcia udziału w plebiscycie poprzez zgłaszanie własnych prac oraz głosowanie.

Salon Architektury to uznanie dla efektów naszej pracy.

Wynik głosowania to dowód uznania architektów dla architektów.

 

Zatem już dziś serdecznie zapraszamy.

 

Łukasz Krawontka, architekt IARP – członek Rady MPOIA RP

Grzegorz Lechowicz, architekt IARP – sekretarz Rady MPOIA RPWięcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP