partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Uroczyste rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu, w którym uczestniczyli projektancii inwestorzy, odbyło się 17.12.2013 roku w sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza.

Organizatorem konkursu na najlepszy obiekt architektoniczny w Nowym Sączu powstały w latach 2000-2012 był Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak przy współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddziału Sądecko- Podhalańskiego. Celem ogłoszonego we wrześniu konkursu była promocja największych osiągnięć w dziedzinie architektury w Nowym Sączu oraz wzrost społecznego zainteresowania jej rolą poprzez nagradzanie najlepszych obiektów zrealizowanych w okresie objętym konkursem.

 

W Jury zasiadali:

 1. arch. Ryszard Jurkowski - SARP Oddział Katowice przewodniczący Jury 
 2. arch. Mirosław Trzupek- Urząd Miasta Nowego Sącza z-ca przewodniczącego Jury
 3. arch. Stanisław Deńko - SARP Oddział Kraków- członek Jury
 4. arch. Borysław Czarakcziew - Małopolska Okręgowa Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej- członek Jury
 5. arch. Bohdan Lisowski - SARP Oddział Kraków- członek Jury
 6. Józef Kantor - Urząd Miasta Nowego Sącza- członek Jury

 

Do konkursu zgłoszono 32 obiekty, spośród których Jury zakwalifikowało 26 do ścisłej czołówki. Prace te prezentowały wysoki poziom rozwiązań architektonicznych i wykonawstwa. Zakres funkcjonalno-użytkowy i skala założeń przestrzennych zgłoszonych i branych pod uwagę przez sąd konkursowy obiektów, była bardzo różna i wymagała podziału na kategorie, aby umożliwić porównywalność prac, tak w zakresie kryteriów jak i atrybutów poszczególnych projektów i ich realizacji. Obiekty oceniano w trzech kategoriach: budynki użyteczności publicznej, budynki o charakterze komercyjnym oraz zespoły i założenia urbanistyczne.

 

W wymienionych kategoriach Jury przyznało dwie nagrody i dwa wyróżnienia.

 

Prace nagrodzone:

 

Miasteczko Galicyjskie

Inwestor: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Projekt: Zygmunt Lewczuk, Jacek Najbar, Zenon Remi, Zenon Bartosz Remi

I etap: „JAR”; Sp. z o.o., II etap: Inwestbud s.c.

Nagroda Grand Prix za realizację zespołu urbanistyczno-architektonicznego zrealizowanego w przedziale lat 2000 r.- 2012 r.

Nagrodę przyznano za wyjątkowo trafne rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne kontynuujące zasady tożsamości miejsca z Regionem oraz wykorzystanie bogactwa tradycyjnych form architektury dla kreowania kameralnego wnętrza przestrzeni publicznej i nastroju sprzyjającego poczuciu ładu i piękna.

 

Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ

Inwestor: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

Projekt: KKM KOZIEŃ Architekci s.c.

Nagroda za najlepszy obiekt architektoniczny zrealizowany w przedziale lat 2000 r. – 2012 r.

Nagrodę przyznano za najwyższej jakości rozwiązania funkcjonalno-estetyczne oraz za sposób wkomponowania obiektu w pejzaż otoczenia historycznego miasta Nowy Sącz. Obiekt wyraża w sposób czytelny treść kulturową, a szczególnie wysoki standard rozwiązań technicznych odzwierciedla aktualny poziom cywilizacyjnego rozwoju.

 

Prace wyróżnione:

 

Budynek biurowy Fabryki Okien DAKO sp. z o.o.

Inwestor: Fabryka Okien DAKO sp. z o.o.

Projekt: MFA Biuro Architektoniczne Włodzimierz Tracz

Wyróżnienie przyznano za przestrzenne uformowanie bryły obiektu spójne w formie zewnętrznej z wnętrzem budynku. Wysoki standard projektu, zwłaszcza w wyborze materiałów wykończeniowych idzie w parze z dokładnym i rzetelnym wykonawstwem.

 

Salon Firmowy „Meble Bugajski”

Inwestor: Firma Produkcyjno-Handlowa „BUGAJSKI”

Projekt: Firma Projektowa „KWADRAT” Robert Kamirski

Wyróżnienie przyznano za trafny kierunek poszukiwania formy obiektu wielkogabarytowego i właściwe wpisanie go w pejzaż miasta. Prostota formy architektonicznej, wysoka jakość użytych materiałów i unikanie zbędnych elementów dekoracyjnych są głównymi zaletami projektu.

 

Jury przyznało również wyróżnienie dla arch. Marka Smagi (pośmiertnie) za stworzenie prężnego biura projektów A4, które prowadząc działalność na terenie Nowego Sącza zaprojektowało i zrealizowało szereg znaczących inwestycji na terenie całego kraju i za granicą.

 

 • bugajski1
 • bugajski2
 • bwa1
 • bwa2
 • bwa3
 • dako1
 • dako2
 • dako3
 • miasteczko galicyjskie1
 • miasteczko galicyjskie2
 • miasteczko galicyjskie4
 • miasteczko_galicyjskie3