partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Uroczyste rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu, w którym uczestniczyli projektancii inwestorzy, odbyło się 17.12.2013 roku w sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza.

Organizatorem konkursu na najlepszy obiekt architektoniczny w Nowym Sączu powstały w latach 2000-2012 był Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak przy współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddziału Sądecko- Podhalańskiego. Celem ogłoszonego we wrześniu konkursu była promocja największych osiągnięć w dziedzinie architektury w Nowym Sączu oraz wzrost społecznego zainteresowania jej rolą poprzez nagradzanie najlepszych obiektów zrealizowanych w okresie objętym konkursem.

 

W Jury zasiadali:

 1. arch. Ryszard Jurkowski - SARP Oddział Katowice przewodniczący Jury 
 2. arch. Mirosław Trzupek- Urząd Miasta Nowego Sącza z-ca przewodniczącego Jury
 3. arch. Stanisław Deńko - SARP Oddział Kraków- członek Jury
 4. arch. Borysław Czarakcziew - Małopolska Okręgowa Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej- członek Jury
 5. arch. Bohdan Lisowski - SARP Oddział Kraków- członek Jury
 6. Józef Kantor - Urząd Miasta Nowego Sącza- członek Jury

 

Do konkursu zgłoszono 32 obiekty, spośród których Jury zakwalifikowało 26 do ścisłej czołówki. Prace te prezentowały wysoki poziom rozwiązań architektonicznych i wykonawstwa. Zakres funkcjonalno-użytkowy i skala założeń przestrzennych zgłoszonych i branych pod uwagę przez sąd konkursowy obiektów, była bardzo różna i wymagała podziału na kategorie, aby umożliwić porównywalność prac, tak w zakresie kryteriów jak i atrybutów poszczególnych projektów i ich realizacji. Obiekty oceniano w trzech kategoriach: budynki użyteczności publicznej, budynki o charakterze komercyjnym oraz zespoły i założenia urbanistyczne.

 

W wymienionych kategoriach Jury przyznało dwie nagrody i dwa wyróżnienia.

 

Prace nagrodzone:

 

Miasteczko Galicyjskie

Inwestor: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Projekt: Zygmunt Lewczuk, Jacek Najbar, Zenon Remi, Zenon Bartosz Remi

I etap: „JAR”; Sp. z o.o., II etap: Inwestbud s.c.

Nagroda Grand Prix za realizację zespołu urbanistyczno-architektonicznego zrealizowanego w przedziale lat 2000 r.- 2012 r.

Nagrodę przyznano za wyjątkowo trafne rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne kontynuujące zasady tożsamości miejsca z Regionem oraz wykorzystanie bogactwa tradycyjnych form architektury dla kreowania kameralnego wnętrza przestrzeni publicznej i nastroju sprzyjającego poczuciu ładu i piękna.

 

Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ

Inwestor: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

Projekt: KKM KOZIEŃ Architekci s.c.

Nagroda za najlepszy obiekt architektoniczny zrealizowany w przedziale lat 2000 r. – 2012 r.

Nagrodę przyznano za najwyższej jakości rozwiązania funkcjonalno-estetyczne oraz za sposób wkomponowania obiektu w pejzaż otoczenia historycznego miasta Nowy Sącz. Obiekt wyraża w sposób czytelny treść kulturową, a szczególnie wysoki standard rozwiązań technicznych odzwierciedla aktualny poziom cywilizacyjnego rozwoju.

 

Prace wyróżnione:

 

Budynek biurowy Fabryki Okien DAKO sp. z o.o.

Inwestor: Fabryka Okien DAKO sp. z o.o.

Projekt: MFA Biuro Architektoniczne Włodzimierz Tracz

Wyróżnienie przyznano za przestrzenne uformowanie bryły obiektu spójne w formie zewnętrznej z wnętrzem budynku. Wysoki standard projektu, zwłaszcza w wyborze materiałów wykończeniowych idzie w parze z dokładnym i rzetelnym wykonawstwem.

 

Salon Firmowy „Meble Bugajski”

Inwestor: Firma Produkcyjno-Handlowa „BUGAJSKI”

Projekt: Firma Projektowa „KWADRAT” Robert Kamirski

Wyróżnienie przyznano za trafny kierunek poszukiwania formy obiektu wielkogabarytowego i właściwe wpisanie go w pejzaż miasta. Prostota formy architektonicznej, wysoka jakość użytych materiałów i unikanie zbędnych elementów dekoracyjnych są głównymi zaletami projektu.

 

Jury przyznało również wyróżnienie dla arch. Marka Smagi (pośmiertnie) za stworzenie prężnego biura projektów A4, które prowadząc działalność na terenie Nowego Sącza zaprojektowało i zrealizowało szereg znaczących inwestycji na terenie całego kraju i za granicą.

 

 • bugajski1
 • bugajski2
 • bwa1
 • bwa2
 • bwa3
 • dako1
 • dako2
 • dako3
 • miasteczko galicyjskie1
 • miasteczko galicyjskie2
 • miasteczko galicyjskie4
 • miasteczko_galicyjskie3


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP