partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Koleżanki i Koledzy,

Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, negatywnie opiniuje ogłoszony konkurs na Muzeum PRL w Krakowie, ze względu na niewłaściwe postanowienia zawarte w załączniku nr 9 – wzór umowy, a w szczególności:

  • zobowiązanie Projektanta do uzyskania pozwolenia na budowę,
  • przedłużenie odpowiedzialności Projektanta poza ramy regulowane przez prawo (poza zakres czasowy ochrony ubezpieczeniowej),
  • nielimitowane zobowiązanie do obsługi projektowej i formalno-prawnej wszelkich zmian, także wprowadzanych po odbiorze końcowym,
  • obowiązek bezwzględnego spełnienia zaleceń Sądu Konkursowego,
  • nierealistyczne terminy szczególnie w zakresie wprowadzania zaleceń i zmian.


Szczegóły w załączonym piśmie.

Pismo Rady MPOIA nr 291/MPORIA/2016

Z poważaniem
Grzegorz Lechowicz
Architekt IARP
Sekretarz Rady
Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RPWięcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP