partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Koleżanki i Koledzy,

Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, negatywnie opiniuje ogłoszony konkurs na Muzeum PRL w Krakowie, ze względu na niewłaściwe postanowienia zawarte w załączniku nr 9 – wzór umowy, a w szczególności:

  • zobowiązanie Projektanta do uzyskania pozwolenia na budowę,
  • przedłużenie odpowiedzialności Projektanta poza ramy regulowane przez prawo (poza zakres czasowy ochrony ubezpieczeniowej),
  • nielimitowane zobowiązanie do obsługi projektowej i formalno-prawnej wszelkich zmian, także wprowadzanych po odbiorze końcowym,
  • obowiązek bezwzględnego spełnienia zaleceń Sądu Konkursowego,
  • nierealistyczne terminy szczególnie w zakresie wprowadzania zaleceń i zmian.


Szczegóły w załączonym piśmie.

Pismo Rady MPOIA nr 291/MPORIA/2016

Z poważaniem
Grzegorz Lechowicz
Architekt IARP
Sekretarz Rady
Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP