partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


12.04 - ogłoszenie wyników - zwycięzca z KA.


Radość dzieci, nagrody dla dzieci.

Rozpoczynamy głosowanie nad zgłoszonymi pracami.


10 października br. - wręczenie nagród podczas Wieczoru w Operze.


7.09.2015 Zgłaszanie kandydatów do nagrody w Plebiscycie.