partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Rada MPOIA RP z satysfakcją ogłasza rozpoczęcie kolejnej edycji plebiscytu 

Salon Architektury 2021

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Harmonogram:

1. Ogłoszenie o edycji Salonu 2021: 3 września 2021 r.
2. Opublikowanie harmonogramu: 6 września 2021 r.
3. Zgłaszanie realizacji: do 21 września 2021 r.
4. Głosowanie: 22 września – 5 października 2021 r.
5. Ogłoszenie wyników: 6 października 2021 r.
6. Nadsyłanie przez Laureatów I, II, i III miejsca materiałów na plansze
do Wystawy Architekci Małopolski 2021: do 8 października 2021 r.

 

Dodawać zgłoszenia i głosować można korzystając z łącza:
www.mpoia.pl/salon

 



Więcej aktualności