partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Relacja z  ogłoszenia wyników 

 

W dniu 12.04.2016 w siedzibie SARP-u miało miejsce ogłoszenia wyników VI edycji  konkursu o Stypendium Twórcze SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego.


Laureatką Stypendium Twórczego SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego została studentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego pani Ewelina Szczepanowska.
Na VI edycję konkursu o Stypendium Twórcze SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego wpłynęły 32 wnioski.


W uroczystości udział wzięli  m. innymi: arch. Bohdan (Biś) Lisowski – Prezes SARP Kraków, dr arch. Rafał Zawisza – prodziekan WAPK, prof. Stanisław Hryń – Dziekan WAiSP KA im. Andrzej Frycza Modrzewskiego.

MPOIA reprezentował : arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący Rady.


  • 01
  • 02
  • 04

 Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP