partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

SZKOLENIA

Małopolska OIA RP organizuje szkolenia o tematyce dopasowanej do potrzeb wynikających z pracy architekta. Systematyczne szkolenia są istotnym narzędziem pozwalającym doskonalić wiedzę, warsztat i rozwijać swój potencjał. Kształcenie i rozwój są coraz bardziej doceniane w dynamicznie zmieniających się środowiskach zawodowych.
Szkolenia są jednym z głównych zadań działalności w dziedzinie kształcenia, jakie stawia przed sobą Izba.
Celem podstawowym szkoleń jest profesjonalna edukacja mająca wpływ na jakość opracowywanej dokumentacji technicznej, komfort pracy architektów, oraz aktualizację i ugruntowanie wiedzy.

Zobacz materiały elektroniczne ze szkoleń w portalu Warsztat Architekta.

 

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na szkolenie: "Fasady wentylowane. Akustyka wnętrz".

Powtórzenie szkolenia: "Akustyka w projektowaniu budynków"

Energooszczędność w naturalnym doświetleniu oraz podstawowe zasady projektowania systemów oddymiania w obiektach przemysłowych w oparciu normy DIN 18232-2, NFPA204, PN-B02877:4 i BS

Ochrona środowiska – procedura związana z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

26 stycznia - odbyło się pierwsze z cyklu szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Rozpoczynamy regularne przekazy.

Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych - często potrzebne, zawsze przydatne, pomocne w negocjacjach, niezbędne w sporach

Spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych 
oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej