partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

 

Koleżanki i Koledzy architekci,

Mając na celu upowszechnienie dostępu do szkoleń prowadzonych w Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów RP,
oraz w związku z dużym zainteresowaniem – Rada MPOIA RP kontynuuje pilotażowy program szkoleń z możliwością udziału online. 

Udział w szkoleniu będzie możliwy poprzez obserwację prelekcji odbywającej się w sali szkoleniowej Małopolskiej OIA RP,
za pośrednictwem własnego komputera i serwisu YouTube. Informację o szkoleniu, wraz z linkiem dostępu prześlemy do członków
Małopolskiej OIA RP mailem, bezpośrednio przed planowanym szkoleniem. 

Uwagi, spostrzeżenia, propozycje dotyczące szkoleń prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rada MPOIA RP

1. Temat szkolenia: Wymagania sanitarno-higieniczne dla obiektów żywieniowo-gastronomicznych oraz miejsc obrotu artykułami spożywczymi.

2. Termin szkolenia: 10 kwietnia 2017 r.

3. Program Szkolenia:

16:45–17:00 – Rejestracja uczestników
17:00–17:30 – Pojęcia podstawowe
17:30–18:00 – Przedstawienie schematów funkcjonalno-technologicznych, omówienie przykładowych projektów
18:00–19:00 – Warsztaty: omówienie przykładów, pytania oraz dyskusja

4. Miejsce:

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków

5. Godzina: 17.00 do 19.00

6. Cel szkolenia:

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej praktycznego wykorzystania znajomości przepisów sanitarnych
oraz techniczno-budowlanych związanych z projektowaniem (zgodnie z wymogami sanitarno-higienicznymi) zakładów gastronomicznych
i obiektów handlowych z artykułami żywnościowymi.

7. Opis szkolenia:

Szkolenie i warsztaty poświęcone będą przede wszystkim problematyce rozwiązań funkcjonalnych, warunków lokalizacyjnych, warunków techniczno-budowanych oraz sanitarnohigienicznych dla wybranych zakładów gastronomicznych i obiektów handlowych branży spożywczej.

8. Efekt szkolenia:

Wykład, a następnie przedyskutowanie w formie warsztatowej problematyki zawiązanej z projektowaniem omawianych obiektów pozwoli na uczestnikom zrozumieć zasady stosowania odpowiednich przepisów oraz unikać podstawowych błędów projektowych, a w efekcie ułatwi proces uzgadniania projektów pod względem sanitarno-higienicznym.

9. Prowadzący:

mgr inż. Alina Jamka – ponad 30 letni staż pracy w inspekcji sanitarnej, rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych, członek komisji kwalifikacyjnej do spraw oceny kwalifikacji kandydatów na rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych.

mgr inż. arch. Marzena Ulak, mgr inż. arch. Anna Rygiel – ponad 20 letnie doświadczenie w projektowaniu architektonicznym i technologicznym, w tym licznych projektów gastronomicznych; członkinie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP (w 2015 r. prowadziły w MPOIA RP cykl szkoleń z zakresu projektowania zakładów gastronomicznych oraz obiektów służby zdrowia). 

Prezentacja do wykładu

Uwaga:

Informujemy, że zgłoszenia na szkolenie są dokonywane: w formie elektronicznej poprzez łącze:

https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/459 lub telefonicznie pod nr tel. 12 427 26 47Więcej aktualności
informacje2023-08-30
Apel do członków MPOIA RP
Powszechna i wieloletnia praktyka, polegająca na pomijaniu kwestii autorstwa obiektów architektonicznych, chociażby przy okazji podawania informacji o podjęciu czy sfinalizowaniu budowy, o otwarciu obiektu, ale również podczas prezentowania przez firmy użytego materiału budowlanego czy też systemu technicznego, domaga się od dawna interwencji ze strony środowiska architektonicznego. Architekt ma prawo do identyfikacji swojego dzieła ze swoim nazwiskiem – o tym, że istniał ten zwyczaj, świadczą tabliczki na historycznych kamienicach. Prawo prasowe obliguje do zamieszczenia danych odnośnie autora zdjęcia, niestety nie jest obligatoryjne zamieszczenie informacji o autorze sfotografowanego obiektu architektonicznego. Dodatkowo: zmiany w Ustawie prawo budowlane polegające na usunięciu danych projektanta z tablicy budowy, jeszcze bardziej pogłębiają zjawisko zanonimizowania naszej działalności. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP chce podjąć próbę przeciwstawienia się tej sytuacji, między innymi poprzez kierowanie do podmiotów stosujących opisaną wyżej praktykę pism, zachęcających do jej zmiany. Wysłanie takiego monitu powinno następować jako konsekwencja formalnego zgłoszenia do Izby informacji od jej członków – autorów obiektów architektonicznych – zarówno budynków jak i placów, parków itp. – których prezentacja ma miejsce czy też nastąpiła bez informacji o autorze obiektu. Dlatego zwracamy się do Was z prośbą o niezwłoczne dzielenie się wiedzą o zaistniałych w prasie, telewizji, w portalach czy serwisach internetowych tego typu przypadkach. Wdrożenie przez Radę Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP takich działań – w dużej mierze uzależnione od Waszej pomocy – ma w perspektywie przywrócić utraconą rangę naszego zawodu, ma informować społeczeństwo o pozytywnych stronach działalności architektów. Zgłoszenie prezentacji obiektu w mediach