partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Szanowni Państwo,
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na szkolenie:
"Rola projektanta w procesie oddawania obiektu budowlanego do użytkowania"

Termin szkolenia: 20.06.2017 r.

Program szkolenia:

  • 16:45–17:00 – Rejestracja uczestników;
  • 17:00–17:30 – Realizacja budowy nie zgodnie z zatwierdzonym projektem;
  • 17:30–18:00 – Konsekwencje istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu;
  • 18:00–18:15 – Przygotowanie dokumentów do odbioru obiektów budowlanych;
  • 18:15–18:30 – Obowiązkowa kontrola;
  • 18:30–18:45 – Decyzja pozwolenia na użytkowanie (nie zakończona w całości budowa, decyzja warunkowa);
  • 18:45–19:00 – Opłaty za stwierdzone nieprawidłowości i kary za nielegalne użytkowanie.

Miejsce:

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków

Prowadzący:

mgr inż. Małgorzata Boryczko – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie

Prezentacja do szkolenia

Uwaga:

Informujemy, że zgłoszenia na szkolenie są dokonywane: w formie elektronicznej poprzez link:
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/503
lub telefonicznie pod nr tel. 12 427 26 47

Udział w szkoleniu będzie również możliwy poprzez obserwację prelekcji odbywającej się w sali szkoleniowej Małopolskiej OIA RP, 
za pośrednictwem własnego komputera i serwisu YouTube. Informację o szkoleniu, wraz z łączem dostępu 
prześlemy do członków Małopolskiej OIA RP mailem, bezpośrednio przed planowanym szkoleniemWięcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP