partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Szanowni Państwo,
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na szkolenie:
"Rola projektanta w procesie oddawania obiektu budowlanego do użytkowania"

Termin szkolenia: 20.06.2017 r.

Program szkolenia:

  • 16:45–17:00 – Rejestracja uczestników;
  • 17:00–17:30 – Realizacja budowy nie zgodnie z zatwierdzonym projektem;
  • 17:30–18:00 – Konsekwencje istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu;
  • 18:00–18:15 – Przygotowanie dokumentów do odbioru obiektów budowlanych;
  • 18:15–18:30 – Obowiązkowa kontrola;
  • 18:30–18:45 – Decyzja pozwolenia na użytkowanie (nie zakończona w całości budowa, decyzja warunkowa);
  • 18:45–19:00 – Opłaty za stwierdzone nieprawidłowości i kary za nielegalne użytkowanie.

Miejsce:

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków

Prowadzący:

mgr inż. Małgorzata Boryczko – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie

Prezentacja do szkolenia

Uwaga:

Informujemy, że zgłoszenia na szkolenie są dokonywane: w formie elektronicznej poprzez link:
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/503
lub telefonicznie pod nr tel. 12 427 26 47

Udział w szkoleniu będzie również możliwy poprzez obserwację prelekcji odbywającej się w sali szkoleniowej Małopolskiej OIA RP, 
za pośrednictwem własnego komputera i serwisu YouTube. Informację o szkoleniu, wraz z łączem dostępu 
prześlemy do członków Małopolskiej OIA RP mailem, bezpośrednio przed planowanym szkoleniemWięcej aktualności