partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na szkolenie: “Przeciwpożarowe wymagania techniczno-budowlane – część II”

  • Termin szkolenia:

11.05.2017 r., godz. 17:00–19:00

  • Program Szkolenia:

a) Prezentacja multimedialna,

b) Odpowiedzi na pytania.

  • Miejsce:

Punkt Informacyjny Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Nowym Sączu
ul. Dunajewskiego 1 (I piętro)
33-300 Nowy Sącz

  • Cel szkolenia:

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej dotyczących obiektów budowlanych.

  • Opis szkolenia:

Wprowadzenie w zagadnienia niezbędne do stwierdzenia zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, zależnie od przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu magazynowania lub składowania, występujących w obiekcie budowlanym zagrożeń pożarowych oraz warunków technicznych obiektu budowlanego. 

  • Efekt szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zostaną wprowadzeni w materię określania danych charakterystycznych budynku, celem przyporządkowania mu właściwych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, tj.: wysokość, liczba kondygnacji, kategoria zagrożenia ludzi, ilość osób, klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej. 

  • Prowadzący:

kpt. mgr inż. pożarnictwa Sylwester Garnek
Specjalista ds. bezpieczeństwa procesów przemysłowych

 

Informujemy, że zgłoszenia na szkolenie są dokonywane: w formie elektronicznej poprzez łącze:

https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/460 lub telefonicznie pod nr tel. 12 427 26 47Więcej aktualności
informacje2019-08-19
Przyjmę na praktykę studencką
Poniżej zamieszczamy listę architektów MPOIA i pracowni architektonicznych deklarujących gotowość zatrudnienia studenta na praktykę. Jest to kolejny etap współpracy pomiędzy Małopolską OIA RP a Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej. Studentów zapraszamy do korzystania z zamieszczonych zgłoszeń.
Koleżanki i Kolegów Architektów IARP planujących zgłoszenie prosimy o wypełnienie deklaracji zamieszczonej pod załączonym
linkiem. Życzymy udanej i owocnej współpracy. Rada MPOIA RP   Lp. Imię i nazwisko MP Nazwa firmy Okres zatrudnienia Adres / www tel. / e-mail 1. Waldemar Wielgosz MP-2197 W-INWEST Waldemar Wielgosz 3 tyg. lub dłuższy Oświęcimul. Łukasieczicza 8A 607 595 656  biuro@winvest.pl 2.  Krzysztof Strama MP-1096 Susuł & Strama Architekci Sp. z o.o. 3 tyg. lub dłuższy Oświęcimul. Dąbrowskiego 30 604 979 954sekretariat@s2architekci.pl