partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na szkolenie: “Przeciwpożarowe wymagania techniczno-budowlane – część II”

  • Termin szkolenia:

11.05.2017 r., godz. 17:00–19:00

  • Program Szkolenia:

a) Prezentacja multimedialna,

b) Odpowiedzi na pytania.

  • Miejsce:

Punkt Informacyjny Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Nowym Sączu
ul. Dunajewskiego 1 (I piętro)
33-300 Nowy Sącz

  • Cel szkolenia:

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej dotyczących obiektów budowlanych.

  • Opis szkolenia:

Wprowadzenie w zagadnienia niezbędne do stwierdzenia zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, zależnie od przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu magazynowania lub składowania, występujących w obiekcie budowlanym zagrożeń pożarowych oraz warunków technicznych obiektu budowlanego. 

  • Efekt szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zostaną wprowadzeni w materię określania danych charakterystycznych budynku, celem przyporządkowania mu właściwych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, tj.: wysokość, liczba kondygnacji, kategoria zagrożenia ludzi, ilość osób, klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej. 

  • Prowadzący:

kpt. mgr inż. pożarnictwa Sylwester Garnek
Specjalista ds. bezpieczeństwa procesów przemysłowych

 

Informujemy, że zgłoszenia na szkolenie są dokonywane: w formie elektronicznej poprzez łącze:

https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/460 lub telefonicznie pod nr tel. 12 427 26 47