partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

SZKOLENIA

Małopolska OIA RP organizuje szkolenia o tematyce dopasowanej do potrzeb wynikających z pracy architekta. Systematyczne szkolenia są istotnym narzędziem pozwalającym doskonalić wiedzę, warsztat i rozwijać swój potencjał. Kształcenie i rozwój są coraz bardziej doceniane w dynamicznie zmieniających się środowiskach zawodowych.
Szkolenia są jednym z głównych zadań działalności w dziedzinie kształcenia, jakie stawia przed sobą Izba.
Celem podstawowym szkoleń jest profesjonalna edukacja mająca wpływ na jakość opracowywanej dokumentacji technicznej, komfort pracy architektów, oraz aktualizację i ugruntowanie wiedzy.

Zobacz materiały elektroniczne ze szkoleń w portalu Warsztat Architekta.

 

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na szkolenie: "Fasady wentylowane. Akustyka wnętrz"

Wymagania sanitarnohigieniczne w projektowaniu żłobków, przedszkoli i szkół

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na szkolenie: "Zielone budynki mieszkaniowe wielorodzinne"

Przeciwpożarowe wymagania techniczno-budowlane – część II

Wymagania sanitarnohigieniczne dla obiektów żywieniowo-gastronomicznych oraz miejsc obrotu artykułami spożywczymi

Szkolenie 20.03.2017 jest odwołane z powodu choroby wykładowcy

3.04.2017 – Szkolenie: Ochrona przeciwpożarowa budynków – część V: "Drogi pożarowe"

Tym razem chcemy zaproponować szkolenie w formule warsztatów