partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

SZKOLENIA

Małopolska OIA RP organizuje szkolenia o tematyce dopasowanej do potrzeb wynikających z pracy architekta. Systematyczne szkolenia są istotnym narzędziem pozwalającym doskonalić wiedzę, warsztat i rozwijać swój potencjał. Kształcenie i rozwój są coraz bardziej doceniane w dynamicznie zmieniających się środowiskach zawodowych.
Szkolenia są jednym z głównych zadań działalności w dziedzinie kształcenia, jakie stawia przed sobą Izba.
Celem podstawowym szkoleń jest profesjonalna edukacja mająca wpływ na jakość opracowywanej dokumentacji technicznej, komfort pracy architektów, oraz aktualizację i ugruntowanie wiedzy.

Zobacz materiały elektroniczne ze szkoleń w portalu Warsztat Architekta.

 

Techniki prawidłowego zarządzania czasem i zwiększania efektywności działania.
 


25 lutego - wyjazdowe szkolenie MPOIA.


Analiza nasłonecznienia i zacienienia - 4 seria szkolenia.

Analiza nasłonecznienia i zacienienia - 2 seria szkolenia.

Analiza nasłonecznienia i zacienienia.

Najnowsze wymagania prawne.

Praktyczne aspekty odpowiedzialności cywilnej i zawodowej.

Rodzaje, cechy i prawidłowe systemy materiałowe.