partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

SZKOLENIA

Małopolska OIA RP organizuje szkolenia o tematyce dopasowanej do potrzeb wynikających z pracy architekta. Systematyczne szkolenia są istotnym narzędziem pozwalającym doskonalić wiedzę, warsztat i rozwijać swój potencjał. Kształcenie i rozwój są coraz bardziej doceniane w dynamicznie zmieniających się środowiskach zawodowych.
Szkolenia są jednym z głównych zadań działalności w dziedzinie kształcenia, jakie stawia przed sobą Izba.
Celem podstawowym szkoleń jest profesjonalna edukacja mająca wpływ na jakość opracowywanej dokumentacji technicznej, komfort pracy architektów, oraz aktualizację i ugruntowanie wiedzy.

Zobacz materiały elektroniczne ze szkoleń w portalu Warsztat Architekta.

 

Projektowanie w obiektach zabytkowych - Procedury konserwatorskie część I.

Wentylacje pożarowe, systemy oddymiania; rozwiązania systemów oddymiania

Zmiana warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Zmiana warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Zmiana warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego (Dział VI)

Projektowanie w obiektach zabytkowych – część 3

Wymagania sanitarnohigieniczne i bhp w procesie inwestycyjnym

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na szkolenie p.poż.