partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

SZKOLENIA

Małopolska OIA RP organizuje szkolenia o tematyce dopasowanej do potrzeb wynikających z pracy architekta. Systematyczne szkolenia są istotnym narzędziem pozwalającym doskonalić wiedzę, warsztat i rozwijać swój potencjał. Kształcenie i rozwój są coraz bardziej doceniane w dynamicznie zmieniających się środowiskach zawodowych.
Szkolenia są jednym z głównych zadań działalności w dziedzinie kształcenia, jakie stawia przed sobą Izba.
Celem podstawowym szkoleń jest profesjonalna edukacja mająca wpływ na jakość opracowywanej dokumentacji technicznej, komfort pracy architektów, oraz aktualizację i ugruntowanie wiedzy.

Zobacz materiały elektroniczne ze szkoleń w portalu Warsztat Architekta.

 

Warunki stosowania i sporządzania wycen wg ŚZWPP; Regulaminy honorariów

Wybrane zagadnienia ochrony ppoż. budynków na podstawie aktualnych przepisów techniczno-budowlanych… cz. 4.

Najistotniejsze regulacje Prawa wodnego z punktu widzenia praktyki wykonywania zawodu architekta

Wybrane zagadnienia ochrony p.poż. budynków na podstawie aktualnych przepisów techniczno-budowlanych… cz. 3.

Uzgodnienia projektów pod względem higieniczno-sanitarnym, odstępstwa oraz dokumenty

Wybrane zagadnienia ochrony p.poż. budynków na podstawie aktualnych przepisów techniczno-budowlanych… cz. 2.

Ustawa Prawo zamówień publicznych w praktyce zawodowej architektów…

Wybrane zagadnienia ochrony p.poż. budynków na podstawie aktualnych przepisów techniczno-budowlanych…Więcej aktualności