partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

SZKOLENIA

Małopolska OIA RP organizuje szkolenia o tematyce dopasowanej do potrzeb wynikających z pracy architekta. Systematyczne szkolenia są istotnym narzędziem pozwalającym doskonalić wiedzę, warsztat i rozwijać swój potencjał. Kształcenie i rozwój są coraz bardziej doceniane w dynamicznie zmieniających się środowiskach zawodowych.
Szkolenia są jednym z głównych zadań działalności w dziedzinie kształcenia, jakie stawia przed sobą Izba.
Celem podstawowym szkoleń jest profesjonalna edukacja mająca wpływ na jakość opracowywanej dokumentacji technicznej, komfort pracy architektów, oraz aktualizację i ugruntowanie wiedzy.

Zobacz materiały elektroniczne ze szkoleń w portalu Warsztat Architekta.

 

Zmiana warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego (Dział VI)

Projektowanie w obiektach zabytkowych – część 3

Wymagania sanitarnohigieniczne i bhp w procesie inwestycyjnym

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na szkolenie p.poż.

a) Umowa o prace projektowe: teoria i praktyka; 
b) Kodeks Etyki Zawodowej Architekta: praktyka stosowania

Prawo budowlane i Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian legislacyjnych

Rola projektanta w procesie oddawania obiektu budowlanego do użytkowania 

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na szkolenie: "Fasady wentylowane. Akustyka wnętrz"