partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Cel szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z obecnie panującymi i rozwijającymi się trendami na rynku budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w zakresie budownictwa zielonego,
 • podsumowanie procesu certyfikacji LEED i BREEAM w obiektach mieszkaniowych,
 • omówienie wymogów technicznych w systemach certyfikacji oraz zielonych rozwiązań dostosowanych do specyfiki obiektów mieszkaniowych.
 • analiza wybranych realizacji, 

Program szkolenia:

 • 16:45–17:00 – Rejestracja uczestników
 • 17:00–17:30 – Zielone budownictwo mieszkaniowe – przyszłość czy teraźniejszość? przykłady realizacji, trendy, wymagania
  • Ogólne trendy w sektorze zielonego budownictwa, kierunki rozwoju systemów certyfikacji i preferencje deweloperów;
  • Przegląd realizacji w Wielkiej Brytanii i Polsce;
  • Realne koszty i korzyści certyfikacji budynków mieszkaniowych, a percepcja rynkowa.
 • 17:30–18:00 – Zasady certyfikacji, certyfikaty BREEAM, LEED, i inne
  • Różnice między certyfikatami dla obiektów komercyjnych i obiektów mieszkaniowych;
  • Wymagania i rozwiązania projektowe stosowane w obiektach mieszkaniowych w systemach LEED i BREEAM w odniesieniu do obiektów mieszkaniowych;
  • Rola projektanta i poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego w uzyskaniu certyfikatu;
  • Analiza wpływu wymagań BREEAM na projekt w zależności od poziomu certyfikacji i stadium rozpoczęcia prac.
 • 18:00–18:30 – Dobre praktyki i przykłady rozwiązań
  • kształtowanie przestrzeni wspólnych – wymagania BREEAM, dobre praktyki, przykłady,
  • energooszczędność - dobre praktyki, przykłady,
  • komfort i zdrowie mieszkańców – dobre praktyki, przykłady,
  • rozwiązania do zastosowania w mniejszych obiektach – dobre praktyki, przykłady,
  • Osiedle Mickiewicza, Osiedle Parki Warszawy – pierwsze zespół budynków mieszkaniowych certyfikowane w systemie BREEAM w Polsce.
 • 18:30–19:00 – Zielne rozwiązania dla zespołów urbanistycznych.

Prezentacja do wykładu

Prowadzący:

Jerzy Wójcik, Dyrektor w firmie JW_A

Architekt IARP, Assessor BREEAM Intenrational New Construction oraz BREEAM In-Use, Akredytowany specjalista LEED oraz BREEAM

Architekt IARP i konsultant zrównoważonego budownictwa z wieloletnim doświadczeniem w zakresie certyfikacji LEED i BREEAM dla ponad 20 realizacji w Polsce, Rumunii, Chorwacji oraz Serbii. Doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie pracy w międzynarodowej firmie doradczej Colliers International oraz renomowanych pracowniach architektonicznych Wizja Sp z o.o., Gensler. Wykładowca przedmiotu Zrównoważony Rozwój w Inwestycjach na Wydziale Architektury Krakowskiej Akademii Im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Absolwent Politechniki Krakowskiej, studia na Uniwersytecie Manchester w Wielkiej Brytanii oraz Uniwersytecie Tennessee w Stanach Zjednoczonych, ukończone kursy na uniwersytecie Harvard w Stanach Zjednoczonych.

www.jw-a.pl

Miejsce:

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków

Uwaga:

Informujemy, że zgłoszenia na szkolenie są dokonywane: w formie elektronicznej poprzez łącze:
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/465
lub telefonicznie pod nr tel. 12 427 26 47

 

 Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP