partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

SZKOLENIA

Małopolska OIA RP organizuje szkolenia o tematyce dopasowanej do potrzeb wynikających z pracy architekta. Systematyczne szkolenia są istotnym narzędziem pozwalającym doskonalić wiedzę, warsztat i rozwijać swój potencjał. Kształcenie i rozwój są coraz bardziej doceniane w dynamicznie zmieniających się środowiskach zawodowych.
Szkolenia są jednym z głównych zadań działalności w dziedzinie kształcenia, jakie stawia przed sobą Izba.
Celem podstawowym szkoleń jest profesjonalna edukacja mająca wpływ na jakość opracowywanej dokumentacji technicznej, komfort pracy architektów, oraz aktualizację i ugruntowanie wiedzy.

Zobacz materiały elektroniczne ze szkoleń w portalu Warsztat Architekta.

 

Rozwiązania funkcjonalno-technologiczne zakładów gastronomicznych i miejsc obrotu artykułami spożywczymi

Technologia BIM w projektowaniu architektonicznym – teoria, możliwości, przykłady

Dopuszczenie obiektów budowlanych do użytkowania – cz. 2

Organizacja i zarządzanie projektem architektonicznym w procesie inwestycyjnym

Organizacja biura projektów architektonicznych w kontekście wymogów procesu inwestycyjnego

Czy umowa o prace projektowe może być bezpieczna? O relacjach i odpowiedzialności

Dopuszczenie obiektów budowlanych do użytkowania – cz. 1

Blok operacyjny oraz oddział anestezjologii i intensywnej terapii – usytuowanie i układ pomieszczeń – wykład i warsztatyWięcej aktualności