partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

SZKOLENIA

Małopolska OIA RP organizuje szkolenia o tematyce dopasowanej do potrzeb wynikających z pracy architekta. Systematyczne szkolenia są istotnym narzędziem pozwalającym doskonalić wiedzę, warsztat i rozwijać swój potencjał. Kształcenie i rozwój są coraz bardziej doceniane w dynamicznie zmieniających się środowiskach zawodowych.
Szkolenia są jednym z głównych zadań działalności w dziedzinie kształcenia, jakie stawia przed sobą Izba.
Celem podstawowym szkoleń jest profesjonalna edukacja mająca wpływ na jakość opracowywanej dokumentacji technicznej, komfort pracy architektów, oraz aktualizację i ugruntowanie wiedzy.

Zobacz materiały elektroniczne ze szkoleń w portalu Warsztat Architekta.

 

Najistotniejsze regulacje Prawa wodnego z punktu widzenia praktyki wykonywania zawodu architekta

Wybrane zagadnienia ochrony p.poż. budynków na podstawie aktualnych przepisów techniczno-budowlanych… cz. 3.

Uzgodnienia projektów pod względem higieniczno-sanitarnym, odstępstwa oraz dokumenty

Wybrane zagadnienia ochrony p.poż. budynków na podstawie aktualnych przepisów techniczno-budowlanych… cz. 2.

Ustawa Prawo zamówień publicznych w praktyce zawodowej architektów…

Wybrane zagadnienia ochrony p.poż. budynków na podstawie aktualnych przepisów techniczno-budowlanych…

Niepalne izolacje ROCKWOOL w kontekście wymogów rozporządzenia WT2017…

Projektowanie w obiektach zabytkowych – faza przedprojektowa – archeologia w praktyce architekta…