partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

SZKOLENIA

Małopolska OIA RP organizuje szkolenia o tematyce dopasowanej do potrzeb wynikających z pracy architekta. Systematyczne szkolenia są istotnym narzędziem pozwalającym doskonalić wiedzę, warsztat i rozwijać swój potencjał. Kształcenie i rozwój są coraz bardziej doceniane w dynamicznie zmieniających się środowiskach zawodowych.
Szkolenia są jednym z głównych zadań działalności w dziedzinie kształcenia, jakie stawia przed sobą Izba.
Celem podstawowym szkoleń jest profesjonalna edukacja mająca wpływ na jakość opracowywanej dokumentacji technicznej, komfort pracy architektów, oraz aktualizację i ugruntowanie wiedzy.

Zobacz materiały elektroniczne ze szkoleń w portalu Warsztat Architekta.

 

Prawo autorskie w działalności projektowej – wybrane zagadnienia

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na szkolenie

Czy umowa o prace projektowe może być bezpieczna? Jak wycenić projekt i nie stracić zlecenia?

14.05.2018 – Dokumentowanie i projektowanie geotechniczne, dokumentacja geologiczno-inżynierska

7 maja 2018 – szkolenie z transmisją – powtórka z 16.04.2018.

23.04.2018 r. Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej

RODO w praktyce wykonywania zawodu architekta

Projektowanie w obiektach zabytkowych – część II – faza przedprojektowa