partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

SZKOLENIA

Małopolska OIA RP organizuje szkolenia o tematyce dopasowanej do potrzeb wynikających z pracy architekta. Systematyczne szkolenia są istotnym narzędziem pozwalającym doskonalić wiedzę, warsztat i rozwijać swój potencjał. Kształcenie i rozwój są coraz bardziej doceniane w dynamicznie zmieniających się środowiskach zawodowych.
Szkolenia są jednym z głównych zadań działalności w dziedzinie kształcenia, jakie stawia przed sobą Izba.
Celem podstawowym szkoleń jest profesjonalna edukacja mająca wpływ na jakość opracowywanej dokumentacji technicznej, komfort pracy architektów, oraz aktualizację i ugruntowanie wiedzy.

Zobacz materiały elektroniczne ze szkoleń w portalu Warsztat Architekta.

 

Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych - często potrzebne, zawsze przydatne, pomocne w negocjacjach, niezbędne w sporach

Spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych 
oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Konsekwencje braku przestrzegania przepisów prawa budowlanego, innych przepisów oraz zasad wykonywania zawodu architekta.

Brak miejsc na kurs przygotowawczy na uprawnienia - sesja letnia 2016

Ochrona przeciwpożarowa budynków w odniesieniu do warunków technicznych - część I

Kurs przygotowawczy na uprawnienia MAJ-CZERWIEC 2016

6 czerwca - szkolenie dotyczące projektowania przestrzeni biurowej.

Rola projektanta w procesie oddawania obiektu budowlanego do użytkowania.