partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

SZKOLENIA

Małopolska OIA RP organizuje szkolenia o tematyce dopasowanej do potrzeb wynikających z pracy architekta. Systematyczne szkolenia są istotnym narzędziem pozwalającym doskonalić wiedzę, warsztat i rozwijać swój potencjał. Kształcenie i rozwój są coraz bardziej doceniane w dynamicznie zmieniających się środowiskach zawodowych.
Szkolenia są jednym z głównych zadań działalności w dziedzinie kształcenia, jakie stawia przed sobą Izba.
Celem podstawowym szkoleń jest profesjonalna edukacja mająca wpływ na jakość opracowywanej dokumentacji technicznej, komfort pracy architektów, oraz aktualizację i ugruntowanie wiedzy.

Zobacz materiały elektroniczne ze szkoleń w portalu Warsztat Architekta.

 

14.05.2018 – Dokumentowanie i projektowanie geotechniczne, dokumentacja geologiczno-inżynierska

7 maja 2018 – szkolenie z transmisją – powtórka z 16.04.2018.

23.04.2018 r. Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej

RODO w praktyce wykonywania zawodu architekta

Projektowanie w obiektach zabytkowych – część II – faza przedprojektowa

Projektowanie w obiektach zabytkowych - Procedury konserwatorskie część I.

Wentylacje pożarowe, systemy oddymiania; rozwiązania systemów oddymiania

Zmiana warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie