partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

SZKOLENIA

Małopolska OIA RP organizuje szkolenia o tematyce dopasowanej do potrzeb wynikających z pracy architekta. Systematyczne szkolenia są istotnym narzędziem pozwalającym doskonalić wiedzę, warsztat i rozwijać swój potencjał. Kształcenie i rozwój są coraz bardziej doceniane w dynamicznie zmieniających się środowiskach zawodowych.
Szkolenia są jednym z głównych zadań działalności w dziedzinie kształcenia, jakie stawia przed sobą Izba.
Celem podstawowym szkoleń jest profesjonalna edukacja mająca wpływ na jakość opracowywanej dokumentacji technicznej, komfort pracy architektów, oraz aktualizację i ugruntowanie wiedzy.

Zobacz materiały elektroniczne ze szkoleń w portalu Warsztat Architekta.

 

Wprowadzenie do tematów zrównoważonego budownictwa w oparciu o kluczowe regulacje UE

26 maja | 9 czerwca | 16 czerwca | 23 czerwca 2021 r.

Szkolenie online 21 maja 2021 r.

Szkolenie Internetowe

Szkolenie Internetowe na portalu www.WarsztatArchitekta.pl

Szkolenie on-line: „BIM na styku architektury i oświetlenia – warsztaty on-line przy użyciu nowoczesnych technologii”

Szkolenie on-line: „Projektowanie uniwersalne jako narzędzie pracy Architekta”.

Warsztaty: Asertywność w zawodzie architekta, czyli jak budować relacje z Inwestorami i Klientami