partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

SZKOLENIA

Małopolska OIA RP organizuje szkolenia o tematyce dopasowanej do potrzeb wynikających z pracy architekta. Systematyczne szkolenia są istotnym narzędziem pozwalającym doskonalić wiedzę, warsztat i rozwijać swój potencjał. Kształcenie i rozwój są coraz bardziej doceniane w dynamicznie zmieniających się środowiskach zawodowych.
Szkolenia są jednym z głównych zadań działalności w dziedzinie kształcenia, jakie stawia przed sobą Izba.
Celem podstawowym szkoleń jest profesjonalna edukacja mająca wpływ na jakość opracowywanej dokumentacji technicznej, komfort pracy architektów, oraz aktualizację i ugruntowanie wiedzy.

Zobacz materiały elektroniczne ze szkoleń w portalu Warsztat Architekta.

 

Szkolenie Internetowe

Szkolenie Internetowe na portalu www.WarsztatArchitekta.pl

Szkolenie on-line: „BIM na styku architektury i oświetlenia – warsztaty on-line przy użyciu nowoczesnych technologii”

Szkolenie on-line: „Projektowanie uniwersalne jako narzędzie pracy Architekta”.

Warsztaty: Asertywność w zawodzie architekta, czyli jak budować relacje z Inwestorami i Klientami

Warsztaty: Sztuka argumentacji. Jak skutecznie przekonywać i bronić własnego stanowiska?

 Pomorska Okręgowa Izba Architektów organizuje webinar nt. Umowy cywilnoprawne w pracy architekta

„Nowe" Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego